Nepadėjo nei Lauras BIELINIS …

Algirdas ŽALNERAUSKAS

a_zalnerauskas1.jpg

    Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymas nustato, kad Respublikos Prezidentas prisiekia Seimo posėdyje. Priesaiką priima Konstitucinio Teismo pirmininkas, o jo nesant – vienas iš Konstitucinio Teismo teisėjų.

Įstatymas nurodo, kad priesaikos tekstas netaisomas ir nekeičiamas. Šios nuostatos nesilaikymas, kaip ir atsisakymas prisiekti Seimo posėdyje, pasirašyti priesaikos aktą arba pasirašymas su išlygomis reiškia, kad Respublikos Prezidentas neprisiekė ir todėl negali eiti savo pareigų. Toks griežtas įstatymo reikalavimas besąlygiškai laikytis Prezidento priesaikos teksto turi užtikrinti, kad prasmingi ir svarbūs priesaikos teksto žodžiai nebus iškraipyti, kad prisiekęs Seime Prezidentas bus įsipareigojęs Tautai, atsakingas ir patikimas.

Respublikos Prezidento priesaika ne kartą buvo tariama Seime, buvo prisiekiama tiksliai pagal Prezidento įstatymo reikalavimus. Tik antrą kartą išrinktas Prezidentu Valdas Adamkus, prisiekdamas Seimo posėdyje, iškraipė priesaikos tekstą, neprisiekė Tautai saugoti Lietuvos žemių vientisumą. Priesaiką priimantis Konstitucinio Teismo pirmininkas Egidijus Kūris nepareikalavo, kad V.Adamkus įvykdytų Prezidento įstatymo nuostatą dėl visavertės priesaikos besąlygiškai.

 Todėl turime neprisiekusį Prezidentą, kuris, kaip įstatyme pasakyta, negali eiti savo pareigų. Negali eiti Prezidento pareigų, bet eina. Tą geriausiai žino šalies Konstitucinio Teismo vadovas Egidijus  KŪRIS. Ir kas bus toliau…  

Jau viešai prakalbta apie galimus išankstinius šalies Prezidento rinkimus. Suvokiama, kad Valdas ADAMKUS „neveža“ valstybės vadovo pareigų, yra neiniciatyvus ir vengia spręsti svarbius Prezidento kompetencijos klausimus. O kur dar jo susisaistymas su KGB rezervo broliais Lietuvoje, pasižadėjusiais visomis priemonėmis veikti prieš savo tautos siekius, kai išmuš „x“ valanda?

Nors Adamkaus remiama KGB rezervo penktoji kolona savimonę atgaunančio Seimo vis labiau spiečiama į kampą, ką liudija Antano VALIONIO, Arvydo POCIAUS ir su jais negražiais ryšiais susiplakusio, „valstybininku“ besitituluojančio Artūro PAULAUSKO prasidėję karjeros kracho žingsniai, Valdas ADAMKUS dar dairosi ir bando bent delsimu padėti šiems legionieriams išlikti.

Tačiau Valdas ADAMKUS prezidentavimo nešlovė gali būti garsi ne vien dėl tokių sąsajų su sovietinio KGB legionieriais. Valdas ADAMKUS gali ir greičiausiai labiausiai išgarsins jo akivaizdus nenoras ir vengimas prisiekti pagal Prezidento įstatymo reikalavimus. Net naujai į patarėjus jam atėjęs politologas Lauras BIELINIS, gerai suprantantis konstitucinę Prezidento priesaikos reikšmę ir galėjęs Valdą ADAMKŲ įtikinti būtinumu nors formaliai prisiekti, ištariant įstatyminius priesaikos žodžius, to nepasiekė.
 Kodėl gi Valdas ADAMKUS, išrinktas Respublikos Prezidentu, neprisiekė saugoti Lietuvos žemių vientisumą? Ar tam turėjo reikšmės jam svarbesni ryšiai su Amerika, kurios pilietybę taip brangina, o Lietuvos Respublikos pilietybę plačiai ir įtartinai dalina? Gal šito mes nesužinosime.

Tik galime nujausti užgriūsiant situaciją, kai pagaliau Tauta ir valstybės institucijų pareigūnai nebegalės nežinoti, kad valstybės priešaky kelis metus stovėjo ir Prezidento pareigas prieš įstatymo nuostatas ėjo tinkamai neprisiekęs Valdas ADAMKUS. Kokios viso to galimos pasekmės? Moralinės? Socialinės? Pagaliau teisinės? Kaip atrodys Lietuva Europos Bendrijoje, kai paaiškės ir bus įvertinta, jog pirmųjų asmenų rikiuotėje istorinėse nuotraukose įamžinta ne tik šalių – Bendrijos narių – prezidentai, premjerai, kancleriai, bet ir išskirtinis Lietuvos atstovas, kuris nėra prisiekęs Tautai saugoti savo šalies žemių vientisumą, taigi negalintis atstovauti Lietuvos valstybės kaip Prezidentas.
    Šalies Prezidentas pagal jam suteiktas išskirtines pareigines funkcijas ir galias gali būti vadinamas krašto apsaugos vyriausiuoju vadu. Neįtikėtina, bet vyriausiasis Lietuvos Respublikos kariuomenės vadas negali prisiekti, kas iš esmės priesaikoje yra visų svarbiausia: saugoti Lietuvos žemių vientisumą. Vadinasi, Valdu ADAMKUMI Tauta negali pasikliauti, kad rūsčią pavojaus valandą (neduok Dieve!) jis duos kariuomenei ženklą stot į kovą saugant Lietuvos žemių vientisumą. Ir negalės būti patrauktas už tai, kad laukto ženklo nedavė, atsakomybėn. Na taip – juk jis ir neįsipareigojo Saugoti Lietuvos žemių vientisumą, jis tokios priesaikos Tautai nėra davęs. Ar tai neprovokuoja ir neskatina kai kurių priešiškų šalių ar jų specialiųjų struktūrų kurti ir įgyvendinti prieš Lietuvos teritorinį vientisumą agresyvius planus? Kas žino. Bent jau savo archyvuose tikriausiai saugo ir aptarinėja įvairiais aspektais Valdo ADAMKAUS iškreiptos prezidentinės priesaikos Seime įrašus, bando išsiaiškinti jo vengimo prisiekti pagal įstatymą – ginti šalį, tikrąsias priežastis, kuria įvairius variantus, vertina žalingas Lietuvai neprisiekusio pagal įstatymo reikalavimus Valdo ADAMKAUS prezidentavimo pasekmes.
      Priešprezidentinio pučo rezultate, pašalinus demokratiškai išrinktą Prezidentą Rolandą PAKSĄ iš pareigų, o vėliau politikuojančio Konstitucinio Teismo pirmininko Egidijaus KŪRIO palaikomas ir jam su dvasiomis bendraujant pasiekus, kad būtų uždrausta Lietuvos rinkėjams ROLANDĄ PAKSĄ išsirinkti Prezidentu iš naujo, pučistų pastangomis prezidentu patapo Valdas ADAMKUS.

Ar galioja pagal Prezidento įstatymą bent vienas Valdo ADAMKAUS pasirašytas dekretas, jo paskelbtas Seimo priimtas įstatymas, jo į pareigas patvirtintų svarbiausiųjų valstybės struktūrų vadovų pareiginiai veiksmai? Ar turėjo kokią teisinę galią Valdo ADAMKAUS rašytinis kreipimasis į Konstitucinį Teismą, jam bandant sutrukdyti Seimo pavedimą vykdančiam Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui ištirti Valstybės saugumo departamento vadovybės galimus veiklos trūkumus, žinomas kaip sukėlęs visuomenėje didelį rezonansą ir vertintas kaip desperatiškas veiksmas siekiant apginti KGB karininką Arvydą POCIŲ, VSD generalinį direktorių? Jeigu tai kreipimasis neprisiekusio pagal Prezidento įstatymą, t. y. negalinčio eiti Prezidento pareigas asmens, ar turėjo Konstitucinio Teismo pirmininkas E.Kūris į jį reaguoti, neįprastai, versdamasis per galvą skubiai nagrinėti, ar NSGK veikė nenusižengdamas Konstitucijai? Poadamkinis periodas gali būti užterštas abejotinos reikšmės teisiniais aktais, kuriuos, matyt, reikės skubiai šalinti iš teisės, išsikuopti, bet tie neteisėto valdymo laikotarpio aktai dar ilgai bus aukštai vertinami absurdo įdomybių kolekcininkų aukcionuose… 
      Sieksiantys Prezidento regalijų valstybės vyrai ir moterys turėtų būti pasirengę į prezidentūrą eiti kaip į minų lauką, kur visada gali aptikti dar neanuliuotą neprisiekusio pagal įstatymą Valdo ADAMKAUS „pareiginį“ parašą, pagal dokumento datą nustatinėti jo teisinį tikrumą, ryžtingai peržiūrėti visą susikaupusį ydingą palikimą, vertinti teisiškai ir absurdo įdomybių požiūriu. O gal Valdas ADAMKUS dar gali pakeisti savo išskirtinę laikyseną, susiprasti ir prisiekti Tautai, jeigu tokia pakartotinė priesaika Seime dar galima, kad saugos Lietuvos žemių vientisumą? Gal ryšis Valdas ADAMKUS Prezidento įstatymo nustatytu būdu, t. y. duodamas visavertę priesaiką įrodyti, kad Lietuvos žemių vientisumas rūpi ir jam. Įrodys, kad jis kaip Prezidentas yra pasiryžęs pavojaus valandą duoti kariuomenei įsakymą ginti gimtą šalį? Tikrai smagu būtų prie to nors palinkėjimu, priminimu prisidėjus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *