Dėl atmintinos dienos

Visuomeninio pilietinio Judėjimo
 „Už teisingumą ir demokratinę Lietuvą“
Kauno apsk. tarybos narys
Algirdas MORKEVIČIUS

   „Dievas su tavimi“ – Emanueli! Tamsta pradėjai „rūpintis“ atmintinomis dienomis. Bruki prisiminimui 1791 metų gegužės 3-ją.

   Giriesi, kad užregistravai Seime įstatymo pataisą.
   Ponas Emanueli („Dievas su mumis“ – iš hebrajų) siūlydamas prisiminti tolimąją gegužės 3-ją visiškai nepagalvoji ką siūlai, pamiršti „dviejų tautų“ istoriją…

   Ana tauta siūlė, darė ir daro viską, kad būtų pamirštas mūsų tautos egzistavimas aplamai…
   Kad tamstos atmintis trumpa, rodo žiniasklaidoje pasirodžiusi žinutė, kad Seime buvai pamiršęs savo atžalą, pamiršai susimokėti už Seimo bendrabutį, daug šneki telefonu…

   Ir vis dėl „tos Lietuvos“.
   Norisi, tamstai, priminti Lietuvos Tarybos nutarimo fundamentalią teisinę citatą:
   Lietuvos Tarybą savo posėdyje 1918 m. vasario mėn. 16 d. vienu balsu nutarė kreiptis į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:
   Lietuvos Taryba, kaip vienintelė lietuvių tautos atstovybė, skelbia „atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniumi ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.“

   Parašais patvirtino Jonas BASANAVIČIUS ir dar 19 Lietuvos sūnų.
   Taip, kad ponas Emanueli ZINGERI, stiprindamas savo atmintį į Gegužės 3-ją eik pėsčias. Manau, kad tamsta, kaip lietuvių filologijos „specialistas“ kryptį supratai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *