Prezidento Rolando PAKSO sveikinimas

Prezidento   Rolando   PAKSO   sveikinimas

Vasario 16 – tosios proga

veliava.jpg
paksas02-16.jpg

SVEIKINIMAS

Nuoširdžiai sveikinu Jus Vasario 16 – tosios – Lietuvos valstybės atkūrimo proga!

Ši data simbolizuoja ne tik mūsų tautos laisvės troškimą. Tai – mūsų istorinės atminties ir tvirtybės liudijimas. Neveltui okupacijos metais būtent šią datą stengtasi nugramzdinti užmarštin, kaip ir viltį gyventi laisvoje nepriklausomoje valstybėje.
       Lietuvos politikai, 1918 – taisiais padėję nepriklausomos valstybės pamatus, nusipelno didžiulės pagrabos ne tik dėl savo ryžto mesti iššūkį milžiniškam išorinių jėgų pasipriešinimui, drąsos ir gebėjimo kurti naują valstybę ypatingai nepalankiomis tiek politinėmis, tiek ekonominėmis sąlygomis, bet ir idealistiniu atsidavimu savo tautos ateičiai.
       Per pirmuosius savo gyvavimo dešimtmečius Lietuva padarė tokį milžinišką šuolį nuo atsilikusio agrarinio imperijos užkampio iki tvirtos, klestinčios, ryžtingai pirmyn žengiančios, visame pasaulyje gerbiamos valstybės, kad nejučia kyla klausimas – kodėl šiandien, skaičiuodami jau septynioliktus atkurtos nepriklausomos Lietuvos metus, turime visiškai kitokią situaciją.
       Atsakymas tikriausiai būtų paprastas – tiesiog prieškario Lietuvos politikai buvimą valdžioje tapatino su tarnavimu valstybei ir jos žmonėms. Šiandien, kai, atrodytų, sąlygos kurti valstybės gerovę nepalyginamai palankesnės, didžioji tautos dalis vis dar neišbrenda iš skurdo todėl, kad politika virto valdžios “elito” asmeninių interesų gynimo ir biznio įrankiu.
       Ar norime, kad saujelė valdančiųjų ir toliau turtėtų mūsų Tėvynės sąskaita? Ar norime, kad jauni, gražūs, stiprūs ir išsilavinę mūsų vaikai bėgtų iš gimtųjų namų i svetimus kraštus, nes nebemato jokių perspektyvų kurti savo šeimoms ateitį? Ar norime ir toliau likti savižudžių tauta? Ar norime ir toliau pirmauti ne ekonomikos, mokslo ir kultūros pasiekimais, o išgerto alkoholio kiekiu ir korupcijos mastais?
       JUK MES VISI KARTU GALIME TAI PAKEISTI!
       Savo valstybės gerovę turime kurti mes patys, Lietuvos žmonės. Tad, ženkime pirmąjį žingsnį – išsirinkime tokią savivaldą, kuri gintų tautos interesus.
       Būkime verti tų, kurie mums padovanojo didžią šventę – Vasario 16 – tąją. Išsaugokime tikėjimą savo stiprybe ir Tėvynės ateitimi.
       Linkiu sveikatos, meilės ir vilties.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *