Sieksime tvarkos ir teisingumo

Taip galima nusakyti pokalbio su dviem Savivaldybės tarybos nariais Algirdu ir Žygimantu ŽALNERAUSKAIS temą. Abu jie – tėvas ir sūnus – partijos “Tvarka ir teisingumas” (liberalai demokratai) nariai ir jos skyriaus kūrėjai Jonavoje.
Pokalbį pradėjome nuo vyresniojo politiko:

Algirdas ir Žygimantas ŽALNERAUSKAI

       
– Kodėl pasirinkote šią partiją? Juk po triukšmingo prezidento Rolando PAKSO nušalinimo kai kurie jos nariai ėmė dairytis į kitas politines organizacijas?
      – Atvirai pasakysiu, norėjau padėti Rolandui PAKSUI. O partiją pasirinkau neatsitiktinai, nes tuo metu vykdoma valstybės politika atrodė labai nešvari, neskaidri, buvo paviešinta garsioji “Wiljamso” afera. Kaip teisininkas supratau tuos dalykus ir jais domėjausi. Ir dabar, manau, politikoje reikia didesnio skaidrumo. Būtina sustabdyti nuolatinį valstybės turto savinimąsi. Deja, nedaug jau ir liko ką vogti.
      Liberalai demokratai ne tik kalbėjo, bet ir ėmėsi konkrečių veiksmų, mačiau jų siekius viską daryti aiškiai ir skaidriai. Taigi jų tikslas siekti didesnės tvarkos valstybėje sutapo su mano siekiais. Nemanau, kad reikia imtis kažkokių represinių priemonių, svarbiausia viską daryti viešai.  Respublikoje ėmė steigtis partijos “Tvarka ir teisingumas” skyriai, tad kartu su kitais bendraminčiais (steigiamajame susirinkime dalyvavo apie 20 pritariančiųjų) įkūrėme šios partijos skyrių ir Jonavoje.
      – Rolandas PAKSAS – pirmas nušalintasis prezidentas Europoje. Kaip Jūs manote, kokia jo, kaip politiko, ateitis?
      – Aš linkiu jam fizinės ir dvasinės sveikatos, nes gerai suprantu, kad atlaikyti tokius puolimus, ypač neteisėtus, sunku. Tai – labai sekinantis išbandymas. Belieka tik žavėtis, kad jam jėgų nestinga.
      Konstitucinis Teismas teigia, kad Rolandas PAKSAS sulaužė prezidento priesaiką. Mano giliu teisininko įsitikinimu, Konstitucinis Teismas turi nutraukti savo veiklą, o Seimas – pasirūpinti, kad Konstitucinio Teismo įstatymas atitiktų Konstitucijos reikalavimus, nes šis įstatymas neužtikrina teisėjų nešališkumo. pavyzdys paprastas – Konstitucinio Teismo pirmininką Egidijų KŪRĮ žiniasklaida užklupo restorane aptarinėjantį nušalinimo procesą su aršiausiu prezidento nušalinimo iniciatoriumi Gintaru STEPONAVIČIUMI.      Byla dar nebaigta, o nušalinimo iniciatorius privačiai susitinka su Konstitucinio teismo pirmininku! Garbingas teisininkas pats turėtų pasitraukti, deja, jis to nepadarė, nors ir buvo pareikalauta. Nuo tos dienos praėjo treji metai, o Konstitucinis Teismas ir toliau “kepa” panašius sprendimus.
      Antras pavyzdys. Prezidentas Valdas ADAMKUS, duodamas priesaiką, neperskaitė žodžių, kuriais įsipareigojama saugoti Lietuvos žemių vientisumą. Įstatymas aiškiai sako, kad bet koks nukrypimas nuo priesaikos teksto – žodžių sumaišymas, fragmento nepasakymas ar kt., yra laikomas nepriimta priesaika, vadinasi, prezidentas negali eiti savo pareigų. Esu įsitikinęs, kad Valdui ADAMKUI baigus kadenciją, šis klausimas bus iškeltas. Nors visą kadenciją dėl minėtos priežasties šalį valdė neteisėtas prezidentas, bet kažkodėl nerimaujančiųjų dėl to nėra. Savaime peršasi išvada, kad kažkas valdo prezidentą, Saugumo departamentą, turi įtakos Seimo sprendimams. Rolando PAKSO nušalinimas atitiko klasikinio perversmo scenarijų. Esu įsitikinęs, kad visa tai greitai bus atskleista. O Konstitucinio teismo sprendimas yra niekinis, nes nebuvo užtikrintas nešališkumas. Galima teigti, kad Egidijus KŪRIS yra kišeninis teismo pirmininkas, vykdantis lobistų valią.
     
–  Kokį vaidmenį šiame procese turi suvaidinti liberalai demokratai?
      –  Mūsų partijos tikslas – iškelti į viešumą neteisėtus dalykus, bet tai – ne kelių mėnesių procesas. Už viso šito slypi dideli pinigai, kurie daro įtaką ne tik politikams, bet ir žiniasklaidai.
      Jei rinkėjai labiau pasitikės mūsų partijos siekiais – savivaldybių tarybų rinkimai nuteikė viltingai – šis procesas vyks sparčiau.
      –  Ką apie tai mano jaunesnysis “Žalnerauskų bloko” narys?
      – Rinkimai į mūsų rajono Savivaldybės tarybą bendram šalies politiniam gyvenimui didesnio poveikio neturi, bet partijos reitingų kilimas jau aiškiai rodo, kad procesas įgauna pagreitį. Žmonės, nors ir mulkinami moka atskirti grūdus nuo pelų. Tai dar kartą patvirtina teiginį, kad rinkėjai reabilituoja politikus.
      Vien populizmu ilgai neišlaikysi rinkėjų – reikia konkrečių darbų, veiksmų. Jei tave išrenka ir antrai kadencijai, vadinasi, pateisinai rinkėjų lūkesčius. Būtų labai smagu, kad koalicijos partneriai tai suprastų, įsiklausytų – bendromis pastangomis padarytume tai, ko nori Jonavos rajono žmonės.
      –  Jūsų skyriuje daug jaunesnės kartos žmonių. Kas juos patraukė: liberalų demokratų idėjos ar jūsų aktyvistų kryptinga veikla?
      –  Manau, kad svarbūs abu dalykai. Kada visa veikla prasidėjo, vyko masinė emigracija, dabar ji šiek tiek sumažėjo. Išsilavinęs jaunimas prieš 4-5 metus, kada mes tik kūrėmės, negalėjo rasti darbo pagal turimą specialybę ir ieškojo būdų, kaip įsitvirtinti. Aš savo karjeros nesiejau su darbu užsienyje, dirbau, mokiausi, įsitraukiau į politiką Lietuvoje. Su bendraminčiais diskutuodavome suvokdami, kad viskas priklauso nuo mūsų bendros veiklos. Kadangi partijos politikos gairės iš dalies atspindi tuos lūkesčius, daugelis ir įsiliejo į skyriaus veiklą net nebūdami partijos nariais, nes pritarė bendriems jos siekiams.
      –  Koks pagrindinis liberalų demokratų – Savivaldybės tarybos narių – šios kadencijos tikslas?
      –  Bendras partijos siekis, kad Lietuva, taip pat ir mūsų rajonas racionaliai išnaudotų Europos Sąjungos teikiamą paramą. Būtina pašalinti biurokratinius barjerus, skatinti geras iniciatyvas.
      Viskas turi vykti skaidriai, viešai. Mes nuo savo partijos į tiesioginę vykdomąją valdžią delegavome administracijos direktorių, Taryba jo kandidatūrai pritarė. Tad tikimės darniai dirbdami įgyvendinti Jonavai numatytas aplinkosaugines priemones, kurioms yra skirtos gana didelės lėšos.

      Belieka surengti konkursus, viską skaidriai, esant gerai priežiūrai organizuoti. Tai – vandens kokybės gerinimas, valymas, infrastruktūros sutvarkymas. Sieksime Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus darnaus darbo, gerų santykių su kitais Skyriais, Savivaldybės ekologe, sveikatos apsaugos specialistais, kad bendromis pastangomis numatytos programos būtų įvykdytos.
    Kalbėjosi Ričardas ADAMONIS

Pokalbis išspausdintas Jonavos rajono laikraštyje NAUJIENOS 2007m. gegužės 10 d. Nr. 50 (3261)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *