Partijos Kauno raj. skyriaus visuotinis susirinkimas

2007 m. birželio 8 d. Kauno rajono savivaldybės salėje partijos Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai) Kauno rajono tarybos sprendimu sušauktas skyriaus ataskaitinis rinkiminis susirinkimas.

Į susirinkimą buvo pakviesti ir atvyko partijos Pirmininko pirmasis pavaduotojas Lietuvos Respublikos Seimo narys Valentinas MAZURONIS ir partijos pirmininko pavaduotojas, partijos atsakingasis sekretorius Rimas Antanas RUČYS.

Susirinkime buvo numatyta išklausyti ilgamečo Kauno rajono skyriaus pirmininko Leonardo GINEIKOS ataskaitą apie atliktą darbą nuo praėjusio ataskaitinio rinkiminio susirinkimo, kuris įvyko prieš porą metų 2005 – taisiais, skyriaus iždininko, 2007 m. savivaldybių rinkimų kampanijos finansininko informaciją, skyriaus revizoriaus informaciją.

Po to turėjo būti išrinktas skyriaus pirmininkas naujai kadencijai, išrinkti skyriaus pirmininko pavaduotojai, skyriaus tarybos nariai, skyriaus iždininkas ir revizorius.

Skyriaus tarybos sprendimu susirinkimui pradėjo pirmininkauti skyriaus pirmininko pirmasis pavaduotojas VladasŽALNERAUSKAS.Išsirinktos mandatinė, balsų skaičiavimo komisijos.

Paaiškėjo, kad dėl eilės priežasčų nebuvo užtikrintas susirinkimo dalyvių kvorumas, todėl buvo priimtas sprendimas sušaukti pakartotinį ataskaitinį – rinkiminį skyriaus susirinkimą kitu laiku. Skyriaus taryba įpareigota atlikti pakartotiną skyriaus narių inventorizaciją ir paskirti naują skyriaus ataskaitinio – rinkiminio susirinkimo datą.

Bendru sutarimu tolesniam susirinkimo darbui pirmininkavo Rimas Antanas RUČYS.

Skyriaus nariai pageidavo, kad Kauno rajono skyriaus pirmininkas Leonardas GINEIKAperskaitytų savo paruoštą ataskaitą, tačiau išklausyti jo ataskaitos nepavyko.

Skyriaus iždininkė Gražina ŠVENTORAITIENĖ informavo susirinkusius apie skyriaus finasinę būklę, o2007 m. savivaldybių rinkimų kampanijos finansininkė Vida ANUŠKEVIČIENĖ apie rinkiminės kampanijos finansavimą.

Skyriaus revizorė Kristina KURMAUSKIENĖ susirinkime nedalyvavo.

Susirinkime kelis kartus kalbėjo Valentinas MAZURONIS, pasisakė naujos Kauno rajono savivaldybės tarybos nariai Algirdas ŽANDARAS,Vytautas VALAITIS.

Kalbėjo partijos pirmininko patarėjas Vladas ŽALNERAUSKAS, diskutavo skyriaus nariai bei tarybos nariai Andrius ANFIMOVAS, Edita SOLOMACHA,Algimantas ZUBĖ, Leonas KLIMUKAS, EgidijusHaroldas PETRUITIS, Rimvydas BUTKEVIČIUS.

Susirinkimo dalyviaipritarė partijos Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai) Kauno rajono skyriaus susirinkimo rezoliucijai ir ją vieningai priėmė:

R E Z O L I U C I J A

Žiniasklaida vis dažniau praneša apie nusikalstamas nepilnamečų veikas, įvykdytas bendrai su suaugusiais nusikaltėliais, apie ne pirmą kartą įkliuvusius nepilnamečus nusikaltėlius, pateikia policijos pareigūnų pasigraudenimus, esą jie gaudo nusikaltėlius, o teismas juos paleidžia, esą nėra priemonių nubausti nepilnamečus nusikaltėlius.
Lietuvos Respublikos įstatymai nepilnamečiams nusikaltėliams numato platų spektrą bausmių, – pagal LR Baudžiamąjį kodeksą už nusikalstamas veikas atsako asmenys nuo šešiolikos metų, o už tokius nusikaltimus, kaip sunkus sveikatos sutrikdymas, seksualinis prievartavimas, vagystės, plėšimai, turto prievartavimas, turto sunaikinimas ar sugadinimas ir t.t. atsako asmenys nuo keturiolikos metų.

Jei teismas paleidžia sulaikytus nusikaltėlius, tai dažnai ne teismo, o prastai atlikto ikiteisminio tyrimo kaltė.
Pažymėtina, kad suaugę nusikaltėliai, į nusikalstamą veiką įtraukę vaikus, retai sulaukia atpildo.
Partijos TVARKA 1R TEISINGUMAS (liberalai demokratai) Kauno rajono skyriaus susirinkimas, apsvarstęs žiniasklaidos publikacijas apie kriminogeninę situaciją ir nepilnamečų nusikalstamumą Kauno rajone,
konstatuoja:
– nepilnamečų nusikalstamumas auga, nepilnamečų nusikaltimai darosi vis pavojingesni, žiauresni;
– nepilnamečų nusikalstamumas vis dažniau įgauna organizuotos gaujos požymių;

– nepilnamečiai vis dažniau nusikalsta pakartotinai;
– teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijų darbas nepateisina rajono gyventojų teisėtų lūkesčų,
įpareigoja Kauno rajono savivaldybės tarybos frakciją TVARKA IR TEISINGUMAS (liberalai demokratai) inicijuoti tarybos posėdyje aptarimą priemonių pagerinsiančų rajono gyventojų asmens ir turto saugumą,
kviečia rajono gyventojus elgtis pilietiškai – bendradarbiauti su policija, informuoti apie jiems žinomus
nusikaltimus, padėti išaiškinti nusikaltėlius.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *