Už lygius lygesni?

Partijos Tvarka ir teisingumas (Liberalai demokratai)
Kauno m. Centro skyriaus pirmininkė Kristina SUDŽIENĖ

kristina07-1.jpg

Mūsų Konstitucijoje užrašyta: „Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys yra lygūs„.
Taigi visi Lietuvos piliečiai prieš įstatymą ir teismą yra lygūs, nes įstatymai rašomi ne vienam žmogui, o visiems mūsų valstybės žmonėms.
Visiems be jokių išimčių. Neradau nė viename įstatyme parašyta, kad šito įstatymo neprivalo laikytis tam tikrų kategorijų Lietuvos piliečiai. Visai nesvarbu, ar tu ordinuotas, ar medaliuotas, bet įstatymas rašytas ir tau – atskiro baudžiamojo kodekso tokiems nėra, nes visi prieš įstatymą yra lygūs.
Bet yra norinčų būti lygesniais.
Tokias mintis man sukėlė Jono SADŪNO atviras laiškas Prezidentui Valdui ADAMKUI, kuriame gina Algirdą PETRUSEVIČIŲ ir kaltina teisėjus už tai, kad jį nuteisė.

petrusevicius_algirdas.jpg

Taigi Algirdui PETRUSEVIČIUI Lietuvos Konstitucija turėtų negalioti – jam turėtų galioti kitokie įstatymai, kurių Lietuvoje nėra ir, manau, neturėtų būti. Na, kas, kad Algirdas PETRUSEVIČIUS – radikalių patriotinių pažiūrų žmogus, kad už antitarybinę veiklą dvylika metų praleidęs lageriuose ir kalėjimuose, kad Vyčio kryžiaus ordino kavalierius, kad buvęs savanoris, kad buvęs parlamentaras ir esamas tautodailininkas.
Bet juk jis pagamino pistoletą su duslintuvu ir jį pardavė. Algirdas PETRUSEVIČIUS baudžiamas ne dėl jo kovos už Lietuvos nepriklausomybę, o už ginklų gamybą ir prekybą, galima pasakyti, kad už savos tautos naikinimą kitų rankomis.
Mes nei vienas nenorime būti nušautas kaip buvo sušaudyti mūsų muitininkai Medininkų poste.
Gerai, kad šį sykį – Valstybės saugumo departamento siųstam žmogui, ir tuo pistoletu niekas nebus nušautas.
O kas gali paneigti, kad nebuvo pagaminta tokių pat pistoletų su duslintuvais ir parduoti nusikalstamo pasaulio žmonėms, nes doras žmogus savigynai ginklą perka parduotuvėje, gavęs Vidaus reikalų ministerijos leidimą.
Tokia yra nustatyta tvarka. Vadinasi, Algirdas PETRUSEVIČIUS pažeidė valstybės nustatytą tvarką, taigi užsiiminėjo antivalstybine veikla, šį sykį prieš nepriklausomą Lietuvą.
Aš buvau teisme, kuris teisė Algirdą PETRUSEVIČIŲ. Teisė pagal mūsų, o ne Rusijos įstatymus, kaip buvo teisiami lietuviai pokario metais. Sprendimą priiminėjo labai sunkiai, ieškodami lengvinančių aplinkybių, buvo vardinami ir ordinai, kuriais jis apdovanotas, ir savanoriavimas, ir kad buvo Seimo narys. Bet, kartoju, mūsų Konstitucijoje užrašyta: „Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys yra lygūs„. Algirdui PETRUSEVIČIUI buvo nuteistas pačia mažiausia bausme, kokią tik gali skirti teismas už tokį nusikaltimą, ir joks aukštesnės instancijos teismas tos bausmės nepakeitė.
Taigi nenusikalskime, ir nebūsime teisiami. O kad turime, anot Jono SADŪNO, neįtikėtiną Nepriklausomos Lietuvos kalinį – Vyčo kryžiaus ordino kavalierių, visai ne teismo ar valstybės vadovo kaltė. Abejoju, ar kitaip Algirdą PETRUSEVIČIŲ būtų nuteisęs ir teisėjas, dalyvavęs tarybų valdžios metais tautos laisvės kovose, jei jis, žinoma, būtų laikęsis mūsų valstybės pagrindinio įstatymo reikalavimo, o ne telefoninės teisės, kuri vis dar galioja. O kad už grotų sėdėtų ne Vyčo kryžiaus ordino kavalierius, tą ordiną reikia atimti, kas civilizuotuose kraštuose paprastai yra daroma – slaptai gaminantys ginklus ir juos pardavinėjantys piliečiai neturi būti apdovanojami aukščiausiais mūsų valstybės ordinais ar medaliais – įstatymai to nenumato. Įstatymo kalba labai paprasta: už tai, ką padarei gero, ačiū, už tai, kad užsiėmei nusikalstama veikla, būsi nubaustas pagal įstatymą.
Jonai SADŪNAI, jūs rašote, kad VSD persekioja Mykolą DUDONĮ.
Aš jį priešpaskutinį kartą mačiau Juro ABROMAVIČIAUS kabinete, įrėmusį užtaisyto automato vamzdį Jurui į krūtinę.
Ir tik dėl to, kad Juras politikų prašė „palaukit sekančų rinkimų, jei gerai dirbsit tai žmonės jus išrinks„, bet nei Liudvikas SIMUTIS, nei Vytautas LANDSBERGIS, nei Saulius PEČELIŪNAS, nei Algirdas PATACKAS ir kiti organizavę karinį perversmą Lietuvoje laukti nenorėjo, jiems valdžios reikėjo vakar.
Kai buvęs Vytauto Landsbergio apsaugos tarnybos tarnautojas Haroldas VALAITIS nušovė Žanetą SADAUSKAITĘ buvo atlikta krata ir rastas partizaninio karo planas, kurį parengė SKAT štabas.
Taigi kokiam karui Juras ABROMAVIČIUS sutrukdė? Kiek Lietuvos žmonių gyvybių jis išgelbėjo?
Ką Vytauto Landsbergio apsauginiai veikė Altoniškių miške? Kodėl po SKAT Kauno rinktinės štabo užėmimo buvo atleisti visi kariškiai nepritarę ginkluotam perversmui?
Kodėl Jurą ABROMAVIČIŲ nužudė? Kodėl organizatoriai pakeitė įsakymą sušaudyti į susprogdinti?
Kam buvo organizuota teroristinė grupuotė „Juodvarniai„? Kodėl po 1993.09.23 dienos Vytauto LANDSBERGIO pasisakymo Karininkų ramovėje – „Jūs turite suprasti – tai kito etapo pradžia“ prasidėjo sprogimai, šūviai ir t.t.?
Kas jai vadovavo? Kada bus įvardinti žudikai, kurie iki šiol vaikšto tarp mūsų? Į daugelį šių klausimų aš atsakymus turiu, o jūs?
Bet yra noras būti lygesniam už lygius, ir baisiausia, kad šitokius lygesnius už lygius gamina mūsų valstybės seimas.
Imkime, kad ir liūdnai pagarsėjusį rentų seimo nariams įstatymo projektą. Nubalsavo net nemirktelėję ir kairieji, ir dešinieji – taigi būsime lygesni už rinkėjus, kurie už mus balsavo.
O kokia to rinkėjo nuomonė, niekas net nebandė aiškintis. O rinkėjas pasakė: „Gėda!“ Tad šitą kiaulystę Seimas atidėjo rudeniui, o Gediminas KIRKILAS, projekto gimimo dienomis gyręs rentas, staiga persimetė į jo priešininkų pusę – girdi, tas projektas nebus toliau svarstomas.
Vadinasi, jis to projekto autorius, jis to projekto gimdytojas ir krikštatėvis? Todėl būkime budrūs – kad Česlovas JURŠĖNAS šito projekto kokią nors vėlyvo rudens pavakarę nepaverstų įstatymu. Tą jis moka labai gražiai daryti.
Ar ne keista – premjeras prašo Prezidentą vetuoti seimo priimtą įstatymą dėl atlyginimų padidinimo biudžetiniams darbuotojams, o laimina rentos įstatymą, nors ir vienam ir kitam įstatymui vykdyti reikalingi tie patys mūsų pinigai. Taigi kairė nežino, ką dešinė daro. Valdžiai, tai yra Seimo nariams, pinigų marios, o tarnautojui – špyga taukuota?
Būtų baisu, jei šitokį įstatymą ponas JURŠĖNAS prieš Vėlines prakištų pro seimo girnas – tada sveiki, darbingi, jauni vyrai ir moterys galėtų nedirbti iki grabo lentos ir vartytis it inkstas taukuose, kai ligoti žmonės Lietuvoje vos suduria galą su galu. Taigi kuriama ne gėrio valstybė visiems, bet gėrio valstybė išimtinei grupelei žmonių, manančiai, kad jie yra lygesni už lygius.
Ir šitokie sėdi šiandieniame seime“¦
Ar ne gėda mums, rinkėjams, kad šitokį Seimą išsirinkome?
Bet ar kiti buvo kitokie? Ar jie nepriiminėjo įstatymų vienam žmogui? Imkime kad ir konservatorių seimą. Užėjo seimo pirmininkui Vytautui LANDSBERGIUI noras iš Pakaunės persikelti į Vilnių tėvų žemę – ir tam procesui pagaminamas įstatymas. O juk žemė yra kažkieno nuosavybė. Ji nėra niekieno. Kitas dalykas – žemė yra nekilnojamas turtas. Tai kaip tas turtas tapo kilnojamu? O mūsų Konstitucijoje pasakyta labai aiškiai: „Nuosavybė neliečiama. Nuosavybės teises saugo įstatymai„.
O tuos įstatymus gamina žmonės, išrinkti į seimą. Taigi mūsų išrinktieji, mūsų geriausi iš geriausių. Tai kaip jiems, kurie priiminėjo tokius antikonstitucinius įstatymus, skirti rentas iki gyvos galvos. Net su paveldėjimo teise?
Arba skirti rentas iki gyvos galvos tiems, kurie užsiminėjo moraliniu mūsų šviesuolių teroru arba tam terorui pritarė? Turiu galvoje disidentą Vytautą SKUODĮ, daug ilgiau nei Algirdas PETRUSEVIČIUS sėdėjusį Sibiro lageriuose. Kur tada buvo ponas Jonas SADŪNAS? Kodėl nerašė atvirų laiškų ir prezidentui Algirdui Mykolui BRAZAUSKUI, ir seimo pirmininkui Vytautui LANDSBERGIUI, kad būtų nustota terorizuoti šitą dorą ir šventą žmogų? Juk toks pat lagerininkas, tiktai gal labiau išsilavinęs ir išprusęs.
Rašau tas eilutes ir mąstau apie dvigubus standartus, kurie iki kaulo smegenų įsiskverbę į mūsų gyvenimo kasdienybę – lygiai kaip ir korupcija, su kuria aukštose tribūnose kovojame jau septyniolikti metai.
Gaila, kad tiktai tribūnose, o kasdienybėje ir politinėje bei ūkinėje veikloje į korupcijos liūną įsmukę iki pat pažastų, gal net giliau.
Tuo pačiu ir moralinę korupciją, kuri griauna mūsų valstybės dorovę ir jos pamatus.
Ar ilgai šį griovimą atlaikys mūsų valstybė?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *