Rašytojas Vytautas PETKEVIČIUS: “Prezidento Rolando PAKSO apkalta ir Vytauto POCIŪNO žūtis Minske – tų pačių “Žydrųjų albinų klano” rankų darbas!..”

Juozas IVANAUSKAS

j_ivanauskas-09.jpg

       Lietuvoje gerbiamas ir populiarus “dviejų kirvukų” – 77 metų amžiaus rašytojas Vytautas PETKEVIČIUS, palinkęs ties savo jau 40 – osios knygos rankraščiu, dar nežino, kada šis kūrinys, intriguojančiu (kol kas darbiniu) pavadinimu “Pateptieji ir prakeiktieji”, bus baigtas. Viskas priklausys nuo įkvėpimo ir nuo sveikatos, kurios, deja, jis turi ne per daug…
       Manau, kad “Laisvo laikraščio” skaitytojai, kaip ir gausi jo talento gerbėjų armija Lietuvoje, nekantriai laukianti knygynuose jau išgraibstytų romanų “Durnių laivas” ir “Durniškės” tęsinio, kuo nuoširdžiausiai sveikina Vytautą PETKEVIČIŲ ir linki mielam rašytojui, nestokojančiam sveiko humoro, liaudiškos išminties bei teisingumo jausmo, kuo ilgiausių metų ir neblėstančios kūrybinės energijos!..

v-petkevicius4.jpg

 FOTO autoriaus:  Neabejingas politiniams procesams Lietuvoje rašytojas Vytautas PETKEVIČIUS, vienų gerbiamas ir mylimas, o kitų keikiamas ir niekinamas, išlieka savimi, dvasiškai tvirtas ir nepalaužiamas, nepakantus melui ir tam  “politiniam turgui”, kurio “paslaugomis” naudojasi nemaža “gvardija” savanaudžių politikų, priskiriamų “elitui”. 

– Kaip žinote, neseniai iš Maskvos į Lietuvą sugrįžęs Viktoras USPASKICH susilaukė ne tik išskirtinio žiniasklaidos dėmesio, bet ir politinių oponentų neslepiamo susierzinimo. Vienos mūsų “tradicinės” partijos lyderis, konservatorius Andrius KUBILIUS visai be užuolankų televizijos žinių laidoje pareiškė, kad Darbo partija ir jos įkūrėjas –  “Maskvos projektas”. Ar pritartumėte tokiai “labiau lietuvio” Andriaus KUBILIAUS nuomonei? Kaip vertinate Viktoro USPASKICH pasirodymą Lietuvoje po pusantrų metų laisvanoriškos tremties Rusijoje?
– Na, argi yra Lietuvoje tokia t r a d i c i n ė konservatorių partija? Jie tik patys sau susigalvojo ir “prisirašė” tokį pavadinimą. Niekada nebuvo tokios konservatorių partijos Lietuvos istorijoje ir dabar nėra!.. Yra tik grupė savanaudžių politikų, landsbergininkų, ir nieko daugiau.
 Na, o Viktoro USPASKICHO grįžimas į Lietuvą – visai natūralus dalykas. Ir kur gi jis turėjo dingti? Ar palikęs čia savo turtą, artimus žmones ir savo vaikus, jis turėjo negrįžti į Lietuvą, vien spaudžiamas politinių oponentų ir mūsų teisėsaugos?.. Tokiu atveju, Lietuvą seniai turėjo palikti ir Rolandas PAKSAS, kuriam, praktiškai, atėmė pilietybę, nes jis nebegali dalyvauti rinkimuose (net prie Stalino neatimdavo iš žmogaus teisės balsuoti ilgiau, nei 5 metams!). Lietuvą jau seniai turėjau palikti ir aš, kaip ir tie žmonės, kurie turi ir nebijo pareikšti savo nuomonę. 
 Man patinka, kad Viktoras USPASKICHAS grįžo į Lietuvą, o “Laisvame laikraštyje” pasirodė įdomus straipsnis su atspausdintu sąrašu – kiek eiliniai dirbantieji “suaukojo” Viktoro USPASKICHO pinigų Prezidentui Valdui ADAMKUI remti. Juk ten aiškiai pasakyta, kad grynų pinigų Valdas ADAMKUS neėmė, tai buvo sugalvotas kitas metodas – įkurtas fondas, į kurį tie suaukoti pinigai ir buvo pravesti. Tai viena. Antras dalykas, Viktoras USPASKICHAS išpirko visas Artūro PAULAUSKO skolas, likusias po LR Prezidento rinkimų, o tas jam “įsmeigė peilį į nugarą”, ir taip toliau. Aš manau, kad tas žmogus (Viktoras USPASKICH) sugrįžo ne tuščias, rašo knygą ir, be abejo, ten bus iškelta į dienos šviesą daug įdomių faktų, o mes pamatysime, kas ko vertas…
  Beje, nusikaltimo sudėties Viktoro USPASKICHO veikloje aš nematau! Jį gali prigriebti kokia nors finansų inspekcija už mokesčių nemokėjimą arba už kokį nors finansinį sukčiavimą. Bet jeigu Viktoras USPASKICHAS “sukišo” šitiek milijonų kurdamas Darbo partiją, tai čia jo reikalas!.. Jo pinigai, jo partija – kas gi čia blogo? Ir kodėl dabar Valdui ADAMKUI galima visokius “fokusus” išdarinėti – “užlaužinėti” kompiuterius, įkurti fondą savo rinkiminėms skoloms padengti, o kitiems politikams ne? Juk aiškiai yra pasakyta, kad Prezidentas rinkimams negali naudoti paramos fondo. O jeigu pas mus yra dvigubi standartai, tai tada, aišku, viskas pateisinama.
 Man atrodo, kad Viktoras USPASKICHAS pačiu laiku, prieš rinkimus, sugrįžo, ir jis daug tiesos pasakys, o kaip kam iš savo politinių oponentų pagadins nemažai kraujo. Bet jiems ne kraują reikia gadinti, o tik vyti visus lauk!.. Štai, dabar suprojektavo naują biudžetą su vienu milijardų litų išankstinės skolos! Jeigu Lietuva dabar turi 48 milijardų skolą, tai kitais metais jau bus 49, o vėliau ir 50 milijardų, o kas atiduos tą skolą? Nėra iš ko atiduoti. Ką valstybė pastatė? Nieko. Valstybė nebepajėgia net mokyklų suremontuoti, grąžinti žmonėms iš jų atimtas pensijas, valstybė negali aprengti savo policijos. Paskaitykite, ką rašo Vidaus reikalų ministras: “Vyksta policijos aprengimo procesas!..” Ne aprengiame policija, bet vyksta procesas, kuris yra numatytas penkeriems metams. Tai nupirks, atsiprašant, “triusikus”, batus, uniformą, o ar jie atlaikys penkis metus?.. Yra policijos statutas, patvirtintas Vyriausybės, yra eilutės (aš dar atsimenu, Seime visa tai darėme) ir kas priklauso, reikia atiduoti.
– Žodžiu, jūsų netenkina tokia prasiskolinusi valstybė, valdoma savanaudžių politikų?
– Įsivaizduokite, kokia tai valstybė. Lietuvoje yra apie 18000 policininkų. Mes mokame mokesčius, kad policija mus saugotų. Tuo tarpu, policija negali mūsų saugoti, nes neturi technikos, neturi ginkluotės, neturi net aprangos. O kiekvienas bankelis, kiekvienas klestintis spekuliantėlis, kiekvienas “targašas”, turi savo asmeninę apsaugą. Ir jeigu Lietuvos policijoje yra apie 18000 tarnautojų, tai šitų privačios apsaugos ginkluotų žmonių – apie 40000, visa divizija. Tai argi čia valstybė? Ir kas ką valdo? O jeigu nėra valstybės, tai nėra ir tvarkos.
– Ar ne todėl, kad nėra tvarkos, tie mūsų “valstybininkai” taip atkakliai kovoja su naujai susikūrusių partijų lyderiais? Tos pačios jėgos vertė Prezidentą Rolandą PAKSĄ prieš tris metus, tos pačios jėgos bando susidoroti su Darbo partija ir jos įkūrėju Viktoru USPASKICH…
– O ką, ar socialdemokrato Algirdo PALECKIO nemuša? Gal ir taikstosi, bet muša! Praktiškai, mes matome, kad šiuo metu socialdemokratų partija – tai tik pavadinimas. O pačią programą vykdančių žmonių toje partijoje nėra. Todėl, palyginę Andriaus KUBILIAUS partiją ir Gedimino KIRKILO vadovaujamą socialdemokratų partiją,  matome, kad vienas ir tas pat. Suėjo du “berniukai” sudarė “2K”, liaudyje pramintą “dviejų kurvų”, susitarimą, bet kuo skiriasi jų programa? Jie įsikibę laikosi drauge, nes nori valdžios, ir tik valdžios. Dėl valdžios ir laikosi susikibę išvien. Tai kokia čia socialdemokratų partija?
    Kas yra socialdemokratai? Tai susirinkę į partiją žmonės, kurie socialines problemas sprendžia demokratiniu būdu. Buvo socialistai – revoliucionieriai, kurie visas problemas sprendė revoliuciniu būdu ir susikompromitavo. O socialdemokratai naudoja kitokią taktiką. Tačiau kokias problemas dabar sprendžia Lietuvos socialdemokratai?.. Atima iš žmonių pensijas, uždaro mokyklas, mokytoją priverčia dirbti vos ne už dyką (mokytojas, uždarius vieną mokyklą, važinėja mokytojauti į kitą mokyklą net 30 kilometrų, ir niekas jam už kelią neapmoka). Duona pabrango kiek procentų? Beveik dvigubai. Pieno litras greitai kainuos penkis litus… Tai ką gero padarė socialdemokratų partija darbo žmogui? Nieko, absoliučiai nieko!.. Tik prisikrauna sau kišenes, todėl tokia socialdemokratų partija, kokia ji dabar yra, neturi teisės egzistuoti. Žinoma, labai reikia Lietuvai tikros socialdemokratų partijos, ji būtina, bet kad jos nėra!..
   Panagrinėkite socialdemokratų partijos istoriją, pasiskaitykite Steponą KAIRĮ, jo aprašytą programą, kai kūrėsi ši partija, ir palyginkite. Pirmieji socialdemokratai dirbo už dyką, o dabar socialdemokratas, SOCIALDEMOKRATAS ponas SALAMAKINAS sugalvojo rentą. Šitiems, kurie pražudė ir sugriovė Lietuvą, dar mes turime jiems mokėti rentą?!.. Klausykite, tai yra šlykščiausias pasityčiojimas iš žmonių. Romas GUDAITIS, buvęs “stukačius”, sugalvojo rentą Signatarams…
– Atsiprašau, ar jūs kalbate apie Žurnalistų etikos inspektorių Romą GUDAITĮ?
– Taip, Etikos… jis tiek tos etikos turi, kaip tu, dovanok, juodo kraujo!..  Kas yra renta? Tai nedarbinės pajamos. Tarkim, paveldėjęs iš tėvo žemę, gali ją išnomuoti ir gauti už tą žemę pinigų, nieko nedirbdamas. Arba turi du butus, vieną išnomuoji ir gauni pajamų, kurios yra nedarbinės. O ką gi tie Signatarai “išnuomojo” mums?! Laisvę lietuviams, o mes jiems už tai mokame rentą… Bet ar jie tą laisvę iškovojo? Juk tai yra pasityčiojimas iš tautos!..  Kaip galima rentą mokėti už laisvę? Tauta išsikovojo laisvę ir dabar ji turi šitiems “šikniams” susimokėti, ir pastoviai jiems mokėti, bet už ką gi?.. Kad Romas GUDAITIS dirbo KGB?..
– Ar tai yra įrodyta?
– Man ir nereikia įrodymų, nes aš pats jį už tai išvariau iš darbo Lietuvos kino studijoje… O kodėl nėra įrodyta? Pamėgink dabar dokumentaliai įrodyti, kad Vytautas LANDSBERGIS buvo “stukačius”, kai jis viską išsivogė ir išsinešė!.. Visas KGB bylas. Ten ir Zita SLIČYTĖ, ir visi kiti… Zigmas VAIŠVILA net 16 maišų su KGB bylomis, 16 “matracų” išvežė, o dabar grąžino kiek? Aštuonis maišus. Ir jūs tik  įsivaizduokite teisiniu požiūriu tokią situaciją (tai galbūt įmanoma tik kurioje nors Afrikos tautelėje): atneša pavogtus KGB dokumentus, prieš tai pasidarę kopijas, KUODYTĖ priima dokumentų originalus ir duoda garbės žodį, kad neišduos, kas jai perdavė tas bylas, ir niekas net neklausia, kas tuos maišus su KGB bylomis jai perdavė. Reiškia, KUODYTĖ žino, bet ji davė garbės žodį nesakyti!.. Tarkim, aš žinau, kas nužudė buvusį “Mažeikių naftos” vadovą Gedeminą KIESŲ, pavyzdžiui, tu. Bet aš daviau tau garbės žodį, kad tavęs neišduosiu… Klausykite, kas čia per fokusai darosi mūsų valstybėje?!.. Ir jeigu tokie dalykai pas mus yra galimi teisiniu požiūriu, tai išvada viena: kur nėra normalios teisės, ten nėra ir valstybės. Valstybė – tai tauta, teritorija ir valdžia. Savo valdžią mes atidavėme Briuseliui ir Strasbūrui. Valdžios pas mus nėra. Mes gyvename pagal ES Konstituciją, kurios nėra, tai yra, vieninteliai priėmėme Konstituciją, kurios nei vokiečiai, nei prancūzai, nei visa ES nepriėmė.
– Pas mus, berods, dar tebegalioja Lietuvos Konstitucija, daugelis net laikė egzaminą, gilinosi, studijavo ją?.. 
– Viskas yra fikcija ir tik vaizdavimas. Žinoma, Lietuvos Konstitucija yra, bet priimant ES konstituciją, ten aiškiai buvo parašyta, kad ji turi viršenybę. Mes pripažinome Europos Sąjungos įstatymų viršenybę, todėl mūsų įstatymai turi paklusti ES įstatymams. O jei mūsų balsas neina į dangų, tai kokia čia valstybė? Gyvename, nežinia kuo vadovaudamiesi. Dabar labai lengva mūsų biurokratams, vienu ar kitu atveju, pasiaiškinti, kad tai yra Briuselio direktyva, bet iš tiesų  mes gyvename velniai žino kaip. Štai, spaudoje rašoma, kad neįsisavinome milijardo iš ES fondo, kai tuo tarpu mūsų užplanuotas biudžetas yra su vienu milijardu nuostoliu. Tai ką daro Vyriausybė? Jos nėra, yra tik “chapūgų” gauja, gauja žmonių, kurie skirsto Lietuvos turtą ir už nieką neatsako. Tarkim, kas atsakys už “Alytaus tekstilės” bankrotą? Juk tai įmonė, kurios net 34% priklausė mūsų valstybei, išmetė į gatvę tūkstančius žmonių be jokių kompensacijų. O kas už tai atsakingas? Taigi, jūs man pasakykite, ar Lietuva yra valstybė? Ne. Taip ir parašykite.
– Regis, gana kritiškai ir pagrįstai vertinate dabartinę mažumos Vyriausybę?
– Jos nėra, tai tik fikcija!.. Jie tik žaidžia, imituoja Vyriausybę ir visai negina Lietuvos interesų. Žaidimai su Atomine elektrine, derybos su lenkais tai parodo. Kodėl lenkai dabar, kol dar tebeveikia Ignalinos atominė elektrinė, nestato elektros tilto pirkti pigiai elektrai iš mūsų? Jie tik tada  pastatys elektros tiltą, kai mes neturėsime elektros ir mums reikės iš jų pirkti. Tai tik politinis žaidimas, kuris nenaudingas Lietuvai.
 – “2K” politinė sistema, šiuo metu veikianti  Lietuvoje, savo oponentus apšaukia populistais, o patys yra įsitikinę savo kompetetingumu. Ką manote apie tai?
– Gali šnekėti ką nori, bet jie absoliučiai nesupranta, kas yra valstybė. Jie nesupranta, kas yra Lietuva ir neturi jokios vizijos, kokia ji turėtų būti. Kaip Lietuva gyvens po 10-20 metų? Kokią pramonę vystyti? Dabar jie uždarinėja mokyklas, institutus… Mes neturime ką parduoti, išskyrus prostitutes. Ką mes parduodame, Dievo žmogau?.. Dabar kempinligė “išgelbėjo” Lietuvą: Europoje išpjovė gyvulius, ten nėra pieno, tai jis ir pabrango. Vokiečiai pakėlė kainas ir išsiveža pieną, o mūsų žmonės greitai turės mokėti už litrą penkis litus. Tai kokia čia “tvarka”?.. Nėra pas mus Vyriausybės, nėra supratimo apie valstybę. Praėjo 17 metų, o mes dar neturime plano, neturime vizijos, koks turi būti Lietuvos kelias, kokia perspektyva. Kur mes turime eiti, ką daryti? Lietuva neturi savo ateities plano, o žmonės prarado pasitikėjimą valstybe ir Vyriausybe. Apie milijonas išvažiavo į užsienį, lietuvis paliko kvailio vietoje. Anksčiau statėme didžiulius fabrikus ir mokėjome juos pastatyti, mokėjome išsaugoti lietuviškumą (ne taip, kaip Latvijoje) ir staiga, mes nemokame tų fabrikų valdyti, prireikė užsieniečių, kad mums vadovautų. Lietuvis durniaus vietoje paliko. Ir šitaip nuvertinti tautą gali tik idiotai, kurie neturi savigarbos jausmo.
– Jeigu pas mus nėra Vyriausybės, tai  kas gi tada valdo Lietuvą? Pastebima oligarchų įtaka, netgi, atsirado toks keistas pavadinimas “Žydrųjų albinų klubas” – kas tai yra?
– Jeigu jūs dar neišsiaiškinote, kas yra “Žydrųjų albinų klubas”, tai tada aš nutraukiu interviu… Kas yra “žydrasis” – ar neaišku? O kas nešioja Albino vardą?.. Jeigu pačiam nesvarbu personalijos, tai suprask, ką reiškia “klubas”, tai yra, tam tikra “chebra” arba klanas, kurio nariai vienas kitą palaiko ir daro tai, kas jiems yra reikalinga. Jiems, o ne valstybei!..
– Premjeras Gediminas KIRKILAS, matyt, patariamas Albino JANUŠKOS, sudarė komisiją VSD karininko Vytauto POCIŪNO žūčiai ištirti. Jūsų nuomone, tai perspektyvus kelias atskleisti tiesai apie šį tragišką incidentą ar eilinė maskuotė?
– Jeigu norite ką nors sužlugdyti, tai sudarykite komisiją, tuo labiau Gedimino KIRKILO!.. Kam prireikė tos naujos komisijos? Juk viskas ir taip aišku. Baltarusiai turi filmuotą medžiagą. Pasklaidykite spaudą ir pamatysite… Šaukėme, kritikavome Aleksandro LUKAŠENKOS rėžimą Baltarusijoje, o dabar tylime, kaip užsiūti. O tylime todėl, kad baltarusiai turi įrodymų, kaip buvo “patvarkytas” Vytautas POCIŪNAS Minske. Štai kodėl tylime, tik surengėme Vytauto POCIŪNO laidotuves, po smerties duodame jam ordiną – viskas tik priedanga, žaidimas. O kad Vytautą POCIŪNĄ išmetė pro viešbučio langą, tai čia kiekvienam durniui aišku.
– Be abejo, esate pakankamai patyręs žmogus, neabejingas mūsų valstybės istorijai, vystymosi raidai, Lietuvos ateičiai, susipažinęs su mūsų apsukrių politikų – “valstybininkų” grimasomis. Remdamasis savo patirtimi ir politine įžvalga, ar galėtumėte daryti prielaidą, kad VSD karininko Vytauto POCIŪNO tragiška žūtis Minske ir Prezidento Rolando PAKSO apkalta yra tų pačių “Žydrųjų albinų klano” rankų darbas?
– Ne tik Rolando PAKSO apkalta, bet ir Gedemino KIESAUS žūtis, ČAPO ir V.JANKAUSKO, tarpininkavusio privatizuojant “Alita”, žūtis – tai vienų rankų darbas! Braižas tas pats. Ir nieko naujo aš čia nepasakiau, tai visiems yra žinoma. Be abejo, kad Prezidento Rolando PAKSO apkalta – tai buvo viso klano, kuris iš to uždirba, darbas. Juk Rolandas PAKSAS iš anksto pasakė, ką jis ketina daryti, todėl ir buvo jų “nušluotas”. Tai ne kas kitas, kaip susidorojimas su politiniu priešu… Sakykite, kodėl visą laiką mūsų žiniasklaida Rolandą PAKSĄ “kalė prie kryžiaus”? Todėl, kad mūsų žiniasklaida absoliučiai yra paperkama. Ar pačiam tai naujiena? Va, parašyk kritinį straipsnį, nunešk į kokį nors stambų šalies dienraštį ir niekas to straipsnio neatspausdins. O jeigu tau išrašys sąskaitą ir susimokėsi tūkstančius, tada tavo straipsnis bus atspausdintas. Tai kokia čia žiniasklaida?..
  Mes dabar kalbamės, bet aš jau pavargau nuo tų kalbų. Nieko nebus, – šitą sistemą reikia sugriauti!.. 

     
– Kokiu būdu galima sugriauti šią korumpuotą politinę sistemą?
– Yra du būdai. Vienas nuo mūsų nepriklausantis – tai koks nors baisus sukrėtimas Lietuvai, kuris priverstų žmones išeiti į gatves. O kitas, taip vadinamas “indiškas” būdas, apsijungus kelioms partijoms, paskelbti visuotinį NEPAKLUSNUMĄ. Neklausyti Vyriausybės, nemokėti mokesčių,  pareikalauti naujų Seimo rinkimų… Kito kelio nėra, jeigu norime šitą “Žydrųjų albinų klaną” išguiti iš Lietuvos!..
– Jūsų manymu, kokios partijos Lietuvoje galėtų vienytis ir išvesti Lietuvą iš politinės krizės?
– Dabar, pagal programą ir kalbas, aš matau kelias mažytes partijas Lietuvoje, o pati didžioji – Rolando PAKSO vadovaujama partija. Ji darosi įtakinga, tai jaučia ir užsienio valstybės. Anglai, amerikonai kviečiasi liberalus demokratus ir Rolandą PAKSĄ į savo pasiuntinybes, – jie junta jėgą. Ir jeigu Lietuvos žmonės nebus kvaili, nesimėtys į šalis, tai reikia, kad Rolando PAKSO partija gautų daugumą būsimuose rinkimuose į Seimą. O jeigu ir šita partija apvils žmones, tada liks tik revoliucija!.. 

   
– Kokia matote Darbo partijos perspektyvą?
– Darbo partija buvo labai greitai, dirbtinai sukurta. Kažkada man teko redaguoti šios partijos programą, todėl galiu pasakyti, jeigu Darbo partija laikysis savo programos, jeigu jie nepasikliaus vien tiktai turčiais, rėmusiais šią partiją, jagminais, bosais, tai ji turės gerą ateitį. Bet jeigu partijai vadovaus tik šitie, tai nieko nebus. Žiūrėkite, Jonas JAGMINAS – kas jis toks? Pabuvo Darbo partijoje ir perbėgo pas socialdemokratus, kur “šilčiau”. Reikėtų priimti tokį įstatymą, kad išrinktas į Seimą žmogus neturėtų teisės pereiti iš partijos į partiją, iš frakcijos į frakciją. Jeigu kam nepatinka darbas frakcijoje, tegul atsistatydina, jo vietoje atsiras kitas. Dabar gi, visi tie “perbėgėliai” parodo, kad yra ne Seimas, o politinis turgus.
– Matome, kad sociademokratų partijoje kyla naujas lyderis – Vilniaus skyriaus pirmininkas Algirdas PALECKIS. Kokie jo šansai perimti visos partijos vairą?
– Kuo greičiau Algirdas PALECKIS tai padarys, tuo bus geriau! Jis turi realius šansus tai padaryti. Štai pabandė “nuspirti” Algirdą PALECKĮ, bet Vilniaus skyrius tam pasipriešino ir jie nieko negali padaryti. Juk anksčiau, pamenate, kai Algirdas BRAZAUSKAS “davė komandą” iškelti pirmoje eilėje į deputatus savo žmoną Kristiną, visi kėlė rankas, o dabar pabandė Algiuką nustumti į šalį ir nepavyko. Jeigu atvirai, tai patys socialdemokratai labai gerai išreklamavo Algirdą PALECKĮ. Jie bandė savo klaidas užtušuoti Algirdo PALECKIO asmeniu, bet jiems nepavyko tai padaryti, o Algirdas PALECKIS tapo vos ne  didvyriu, savarankišku žmogumi. Su juo “skaitosi” ir kitų partijų lyderiai, išskyrus konservatorius. Daug kas Algirdą PALECKĮ gerbia, nes tai yra asmenybė!.. Todėl aš esu įsitikinęs, kad Algirdas PALECKIS perims socialdemokratų partijos vairą. Visas tas jaunimo branduolys, drauge su Algirdu PALECKIU, Juru POŽELA, turi perimti vadovavimą partijai. O kai jie perims vadovavimą LSDP, tai tada bus galima pagalvoti ir apie mūsų demokratiją. Jie jauni, romantikai, ir yra pasiryžę laikytis partijos įstatų, programos. Iš jų tarpo, man atrodo, išaugs ne vienas charizmatiškas, liaudies mylimas vadas, ir tada bus tvarka Lietuvoje!..
– Ko palinkėtumėte “tradicininkams” – konservatoriams ir kitiems “valstybininkams”?
– Kad tik kuo greičiau jie sužlugtų!.. Dieve, aš kiekvieną dieną prie švento Antano altoriaus  statyčiau jiems po žvakę, kad tik greičiau niekas nebalsuotų už Andrių KUBILIŲ ir jo visus “šizofrenikus”, kad niekas nebalsuotų už Gediminą KIRKILĄ ir visus jo “padchalimus”!.. Kiekvieną dieną prie altoriaus statyčiau po žvakę, nes tai yra mūsų nelaimė! Jeigu yra tokia Andriaus KUBILIAUS “tradicinė” partija, tai tada galima ir “Henyte” pavadinti “tradicinės” veiklos žmogumi, nes vagys pas mus jau kiek šimtų metų egzistuoja!.. O ką reiškia žodis “tradicija”? Tai yra tam tikro veiksmo ar veiklos pakartojimas, – štai kas yra tradicija. Bet kai  jie visą laiką “šūdą mala” ir vis kartoja tą patį, tai argi čia tradicinė partija? Kodėl jie taip pasivadino? Nes kitaip negali. Jie vadinasi “elitas”, nes negali pasivadinti inteligentais.
– Na, o ko palinkėtumėte partijai Tvarka ir teisingumas, vadovaujamai Rolando PAKSO? Kaip žinote, Prezidentas Rolandas PAKSAS neseniai savaitės darbiniu vizitu viešėjo JAV, kur jį lydėjo žmona Laima ir buvęs jo užsienio reikalų patarėjas Alvydas MEDALINSKAS. Kelionė, be abejo, buvo rezultatyvi ir sėkminga. Ar tai ženklas, kad, sutelkdamas seną – naują komandą, Rolandas PAKSAS tikisi pasiekti stulbinančią pergalę tolimesnėje politinėje kovoje?
– Jokio ženklo aš čia nematau. Jau sakiau ir dar kartą pasakysiu, – jeigu Rolandas PAKSAS vėl pasiims užsienio reikalų patarėju Alvydą MEDALINSKĄ, jis pražus!.. Tas pats ir su Dalia KUTRAITE, – tai jokia politikė. Ji buvo “višta”, kuri prie to “gaidžio” norėjo būti “pirmąja višta”, žinai, kaip gamtoje yra. Labai gerai mokėjo pinigus skaičiuoti, pasistatė sau namą, betarnaudama Tėvynei, ir visa kita. O politikoje ji absoliutus nulis!  Kaip ir “tarptautininkas” Alvydas MEDALINSKAS, irgi, nulis. Vienintelis dalykas, ką jis mokėjo, tai prisiteisti iš Lietuvos mokesčių mokėtojų jam nesumokėtą diplomato algą, kai dirbo Anglijoje.
 Be abejo, Rolando PAKSO komandoje yra daug gražių, gabių žmonių. Jo partija tvirtėja ir darbo metu jis turi atsirinkti naujus žmones. O jeigu Rolandas PAKSAS vėl susirinks tą seną “gvardiją”, tai pražus, ir net neapsimoka už jį balsuoti!.. Nes, praktiškai, Rolandą PAKSĄ pražudė jo buvę patarėjai, išskyrus vieną, kitą. Jį pražudė buvusioji komanda, nes jie nemokėjo pristabdyti savo ambicijų, jie nemokėjo savo asmeninius reikalus aukoti bendram dalykui, jie nemokėjo dirbti kolektyviai, o dirbo tik kiekvienas sau. Praktiškai, Rolandas PAKSAS neturėjo komandos, tik turėjo kelis jam ištikimus patarėjus – Remigijų AČĄ, Gintarą ŠURKŲ, Valentiną MAZURONĮ, ir viskas!.. O juk Dalia KUTRAITĖ buvo surinkusi Prezidentui Rolandui PAKSUI net 144 visuomeninius patarėjus, tai kas iš viso to galėjo būti? Susirinko vien giminės ir artimieji, kurie atėjo padaryti savo “biznį”… Ir jeigu dabar Rolandas PAKSAS tebėra Dalios KUTRAITĖS įtakoje, tai jis vėl “prapils”!.. Nes pati kalčiausia asmenybė jo patarėjų “krūvoje” buvo Dalia KUTRAITĖ. Ji pražudė Prezidentą Rolandą PAKSĄ, pradėjusi “filtruoti” jam teikiamą informaciją… O kur nuėjo dirbti Dalia KUTRAITĖ iš karto po Rolando PAKSO apkaltos? Į socialliberalų rinkimų štabą, pas Artūrą PAULAUSKĄ!.. Tai kaip gi ji būtų apgynusi Prezidentą Rolandą PAKSĄ ir padėjusi jam išvengti apkaltos?..
– Kokie šiuo metu yra jūsų kūrybiniai planai? Berods, vėl rašote knygą?
– Taip, rašau, bet nesakysiu apie ką, suangažuosiu žmones, savo skaitytojus… Rašau knygą “Pateptieji ir prakeiktieji”, kuri bus dar geresnė, negu “Durnių laivas”.
– Ar tai bus trečioji dalis, jeigu “Durnių laivas” ir “Durniškės” buvo dvi pirmosios dalys?
– Galima ir taip sakyti. Visos mano knygos yra tam tikra mano gyvenimo dalis. Ši knyga bus jau 40-oji, tai reiškia keturiasdešimt mano gyvenimo dalių. O kada ji bus parašyta? To tikrai negaliu pasakyti, nežinau. Gal labai greitai, o gal ir ne?.. Nenoriu meluoti.
– O sveikatos ar užtenka visa kam?
– Nelabai. Sveikata yra mano problema Nr 1.
– Sulaukus garbaus amžiaus, taip jau būna… Kiek jums dabar sukako?
– Man jau 77- eri, kaip sako Lietuvoje “du kirvukai”!.. Jei būtum geras, tai išprašytum per “Laisvą laikraštį” poną Dievą man daugiau sveikatos.
– Būtinai kreipsiuos į “Laisvo laikraščio” skaitytojus, kad jie palinkėtų jums kuo geriausios sveikatos!..
– “Laisvas laikraštis” man patinka, aš jį skaitau. Kol kas, dar nenusipiginote, bet noriu jus perspėti: truputį privenkite, netapkite vienos partijos – liberalų demokratų laikraščiu!.. Atrinkite jų gerus straipsnius, bet ne viską iš eilės spausdinkite. Antras dalykas, kaip jums dar nenusibodo Antanas TERLECKAS?.. Aš gi sakiau, kad jis “prapils” rinkimus Alytuje, o jūs, apklausę 500 žmonių, parašėte, kad laimės, bet jis liko ketvirtuoju… Antaną TERLECKĄ arba jūs “perauklėkite”, nors tai yra neįmanoma, arba su juo reikia dirbti kitaip. Tarkim, jo straipsniai – “Atviras laiškas Prezidentui”, “Kreipimasis į tautą” – jis amžinai teisingas, “Jėzus Kristus”, kuris ne ant kryžiaus, o ant šikpuodžio sėdi ir dainuoja!.. Štai kas yra Antanas TERLECKAS. Aš jį pažįstu, nėra jis toks šventas, dirbo “Glavlite”, KGB, tai kam gi čia reikia jį vaizduoti tokį šventą? Ir niekas jo ten per daug “nelinčiavo”, buvo “stukačiumi”… Bala jo nematė, nenoriu su juo pyktis!.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *