Ne aluje skandinta teisėjo etika

Prieš ketverius metus, 2003 m. gruodžio 11 d. laikraštis „VAKARO ŽINIOS“ puikavo straipsniu rėksminga antrašte „Prezidento teisėjas pažeidžiamas?“ Straipsnyje buvo aprašytas mįslingas Konstitucinio Teismo pirmininko Egidijaus KŪRIO susitikimas su prieštaringai vertinamu politiku, aršiu Prezidento Rolando PAKSO priešu Gintaru STEPONAVIČIUMI.

Susitikimas įvyko kaip sykis tada, kai Konstitucinis Teismas nagrinėjo Seimo prašymą ištirti ar Prezidento Rolando PAKSO dekretas, kuriuo išimties tvarka buvo suteikta Lietuvos pilietybė Jurijui BORISOVUI, neprieštarauja Konstitucijai ir Pilietybės įstatymui.

Gintaras STEPONAVIČIUS tuo metu buvo vienas iš apkaltos Respublikos Prezidentui, kuri dabar dažnai įvardijama, kaip sąmokslas prieš Prezidentą, organizavimo iniciatorių. Susitikimas įvyko naktį, kavinėje „Fortas„, kur ponas STEPONAVIČIUS, kaip pats sakėsi, dažnai užsuka išgerti alaus.

Kitą dieną apie skandalingą susitikimą pranešė ir kiti laikraščiai.

Tinklalapio www.politikosaktualijos.lt redaktorius dr. Napoleonas MICKŪNAS paprašė tuometinio Seimo nario dr. Vlado ŽALNERAUSKO pasidalinti mintimis apie šį įvykį.

Naktinis skambutis

Buvo vėlus pirmadienio vakaras, nakties pradžia. Kai užgrojo mobiliojo telefono melodija, jau gulėjau, bet dar nemiegojau – žiūrėjau CNN žinias.

Skambino Seimo narys, kitos frakcijos atstovas. Iš karto, net nepasisveikinęs, be jokios įžangos pasakė, kad ką tik matęs Konstitucinio Teismo pirmininką Egidijų KŪRĮ restorane besitariantį su Seimo vicepirmininku Gintaru STEPONAVIČIUMI.

Esą kalbėjosi pašnibždomis, pasilenkę vienas prie kito, „atrodė, kaip kokie suokalbininkai„. Sakė neabejojąs, kad jiedu rezga kažkokias pinkles Prezidentui. Siūlė susisiekti su žiniasklaidos atstovais, sakė, kad būtina paviešinti susitikimą, kad pats jau rengėsi skambinti žurnalistams, tačiau susilaikė, nes jų frakcijoje blogai užslėptais grasinimais mygama pasirašyti po siūlymu pradėti Prezidento apkaltos procesą.
Nelabai tikėjau, kad teisėjas ne teismo proceso metu kalbėtųsi apie nagrinėjama bylą su proceso dalyviu. Juk tai būtų akivaizdus etikos pažeidimas! Ir išvis, dabar Advento metas, padorių žmonių mintys turėtų būti toli nuo visokių klastų.

Išgirdęs mano abejones kolega tik nusijuokė. Apie kokią etiką aš kalbu? Argi gali būti labiau neetiškas teisėjo poelgis, kaip teisėjauti savo paties byloje?

O Konstitucinis Teismas jau yra pamynęs moralę kai panaikino Vyriausybės potvarkį dėl teisėjų algų apribojimo – priėmęs sprendimą savo paties byloje. Kolega patarė susisiekti su „VAKARO ŽINIOMIS„, esą kitais leidiniais, kurie jau buvo stipriai užsiangažavę Prezidento pjudyme, pasitikėti negalima, esą jie galėtų tik įspėti „suokalbininkus„.

Pasiteiravau kur, kokiame restorane vyksta susitikimas, sužinojau, kad kavinėje „FORTAS„.

Padėkojau už pikantišką žinią ir atsisveikinau, bet skambinti žurnalistams neskubėjau, dar kurį laiką mąsčiau. Apsisprendžiau tik po gero pusvalandžio.

Teisėjų etikos taisyklės

Rytojaus rytą susiradau 1998 m. gruodžio 18 d. priimtas Lietuvos Respublikos teisėjų etikos taisykles.

Pačų teisėjų laisvanoriškai priimtos taisyklės darė tikrai gerą įspūdį, manau, joms pritartų kiekvienas Lietuvos pilietis. Šiame, teisėjų etikos nuostatas reglamentuojančiame dokumente išdėstytos 32, į 3 skirsnius suskirstytos taisyklės.

Iš karto mano dėmesį patraukė šešioliktoji taisyklė: „Teisėjas turi vengti pokalbių apie nagrinėjamą bylą su proceso dalyviais ne teismo proceso metu„. Tikrai, nuojauta neapgavo – pono Kūrio susitikimas su Steponavičumi pažeidžia dorovės normas! Pažeidžia net jeigu jiedu kalbėjosi visai ne apie su apkaltą susijusius dalykus. Pažeidžia šiurkščiai, sąmoningai, nes abu, ir ponas KŪRIS, ir ponas STEPONAVIČIUS yra išsilavinę teisininkai, jie tikrai negali nežinoti tokio svarbaus teisės akto – teisėjų etikos taisyklių.
Varčiau spaudą, laikraščiai nieko nerašė apie mįslingąjį susitikimą. Nusiraminau turbūt, kaip ir tikėjausi, Advento laike tokio amoralaus veiksmo nebuvo, matyt, kolega bus apsirikęs.

Tačiau po poros dienų, ketvirtadienį „VAKARO ŽINIOS„, o penktadienį ir „RESPUBLIKA“ bei „KAUNO DIENA“ informavo savo skaitytojus apie nepadorų dviejų teisininkų elgesį.

Kaip rašė „VAKARO ŽINIOS„, Gintaras STEPONAVIČIUS prisipažino, kad su Konstitucinio Teismo pirmininku kalbėjosi apie apkaltos procedūras, tą patvirtino ir pats Egidijus KŪRIS.

Matyt, abu laikė, kad etikos taisyklių privalo laikytis tik žemiausių grandžių teisėjai.

„RESPUBLIKOJE“ perskaičiau, kad Gintaras STEPONAVIČIUS teigė teisėjo klausinėjęs, kiek truktų galimo Konstitucijos pažeidimo nagrinėjimas teisme. Anot jo, egzistuoja praktika, kad parlamentarai konsultuojasi su Konstitucinio Teismo teisėjais.

Akivaizdus dar vienos, 21 – os taisyklės „Teisėjai nekonsultuoja asmenų teisiniais klausimais“ pažeidimas. Beje, Egidijus KŪRIS į klausimą ar bendraudamas su parlamentarais nesistengia išvengti bet kokio, kad ir menkiausio preteksto priekaištams, atsakė aptakiai, ne iš esmės.

Tuo tarpu 27 – oji teisėjų etikos taisyklė sako: „Teisėjas susilaiko nuo veiklos, kuri gali sukelti abejonių, ar jam nedaro įtakos kokia nors politinė ideologija„.

JAV Konstitucijos norma

JAV Konstitucijos III straipsnio 1 skyriuje protingai ir aiškiai pasakyta: „teisėjai savo pareigas eina, kol jų elgesys nepriekaištingas„.

Mūsų Konstitucijoje tokios normos nėra. Mūsų Konstitucijoje pasakyta kitaip: „Konstitucinio Teismo teisėjais gali būti skiriami nepriekaištingos reputacijos teisėjai…„.

Taigi mūsų Konstitucija iš Konstitucinio Teismo teisėjų nepriekaištingos reputacijos reikalauja tik iki jų paskyrimo į pareigas. O kaip teisėjai elgsis vėliau, ar jų elgesys bus nepriekaištingas, Konstitucijoje tokio kriterijaus eiti teisėjo pareigas nėra.

Nors akivaizdu, kad pagrindas priekaištauti už neatitinkanti teisėjų etikos normas elgesį Egidijui KŪRIUI yra, jis nuo Prezidento Rolando PAKSO bylos nenusišalino.

Gėrė tik kavą

Gintaras STEPONAVIČIUS teigė, kad jis kiekvieną pirmadienio vakarą žaidžia krepšinį, vėliau su kompanija užsuka į „FORTĄ“ išgerti alaus. Su Egidijumi KŪRIU bendrauja intensyviai, bet tą vakarą alkoholio negėrė. Bendraudami išgėrė tik po puodelį kavos.
Pasak „RESPUBLIKOS“ šaltinių Egidijus KŪRIS ir Gintaras STEPONAVIČIUS toje pačoje vietoje buvo susitikę ir ryte. Egidijus KŪRIS į tai atsakė, kad paskutinį kartą su Gintaru STEPONAVIČIUMI buvo susitikęs dar šiltuoju metu laiku.

Tuo tarpu Gintaras STEPONAVIČIUS tikino, kad su KT pirmininku susitinkantis „pakankamai dažnai„. Gal jie abu nemelavo? Tikrai, mažai tikėtina, kad Konstitucinio Teismo pirmininkas ir Seimo vicepirmininkas meluotų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *