Partijos Tvarka ir teisingumas Rezoliucija – iššūkis „valstybininkų“ klanui

Juozas IVANAUSKAS 

     Praeitą savaitgalį, 2008 m. sausio 19-20 dieną Birštono sanatorijoje „Versmė“ įvyko partijos Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai) Tarybos posėdis, kurio metu buvo įvertinta politinė padėtis šalyje ir priimta Rezoliucija.

      Partijos pirmininkas Prezidentas Rolandas PAKSAS renginio dalyviams pristatė 2008 m. LR Seimo rinkimų programos projektą. Po trumpų diskusijų vieningai buvo pritarta pasiūlymui pakeisti partijos pavadinimą, atsisakant rinkėjus klaidinančio priedėlio „liberalai demokratai“. Šį nutarimą turėtų patvirtinti partijos Tvarka ir teisingumas kongresas, įvyksiantis š. m. kovo 8 dieną Vilniuje, pramogų centre „Forum Palace“. 

      Partijos Tvarka ir Teisingumas (liberalai demokratai) pirmininko pavaduotojas Valentinas MAZURONIS pasisakė dėl Centrinio rinkimų štabo sudėties bei vietinių rinkimų štabų sudarymo, o Audrius BUTKEVIČIUS dėl rinkiminės infrastruktūros organizavimo. Buvo išklausytas parlamentaro Remigijaus AČO pranešimas dėl partijos plėtros.
      Dvi dienas Birštone trukęs seminaras – mokymai pasižymėjo konstruktyvumu, informatyvumu ir, be abejo, buvo naudingi visiems čia susirinkusiems tarybos nariams ir partijos Tvarka ir teisingumas kandidatams į Seimą.

      Apžvelgdamas politinę padėtį Lietuvoje, Prezidentas Rolandas PAKSAS negailėjo kritikos žodžių Gedimino KIRKILO mažumos Vyriausybei: 
      „Socialdemokratai ir konservatoriai balsavo už biudžeto projektą. Tai reiškia, kad jie pratęsė 2K (KIRKILO – KUBILIAUS) projektą. Visos konservatorių šnekos, jog jie yra opozicinė partija – nepagrįstos. Vienintelė partijos Tvarka ir teisingumas frakcija Seime išsakė savo kritišką poziciją biudžeto atžvilgiu ir balsavo prieš, parodydama, kad 2008 metų prioritetai, atsispindintys biudžete, yra netinkami ir yra būtina siekti kitokių tikslų, paskirstant lėšas.
      Yra skelbiama, kad kovo 3 dieną turėtų įvykti visuotinis mokytojų streikas. Mūsų partija bene vienintelė nuosekliai ir atkakliai gina mokytojų interesus ir palaiko jų reikalavimus.

      Nežiūrint Švietimo ir mokslo ministerijos spaudimo, prašyčiau jūsų, kaip tarybos narių, merų bei vicemerų, kad vietose, bendradarbiaujant su mokytojais, mokytojų atstovais, profsąjungų lyderiais, palaikytumėte jų teisėtus reikalavimus. Negali būti, kad mūsų valstybėje mokytojas, dirbdamas dviem etatais, uždirba tik 1700 litų per mėnesį. Negalime sutikti su tokia valstybės vadovo Prezidento Valdo ADAMKAUS pozicija, kuomet jis, net ir kritikuodamas biudžetą, vis tiktai, jį patvirtina ir net nedrįsta iš šio biudžeto išbraukti keliasdešimt milijonų litų, skirtų prezidentiniam lėktuvui pirkti.
      Keletą žodžių apie socialliberalus.
     Šiandien vyksta šios partijos tarybos posėdis ir visiškai aišku, kad jie priims sprendimą jungtis su Gedimino KIRKILO vadovaujamais socialdemokratais bei suformuos valdančiąją daugumą Seime.

      Aš suprantu Naujosios sąjungos pirmininko Artūro Paulausko siekį kažkaip sustabdyti šitos partijos kritimą ir pastangas kažkur užsikabinti, kad socialliberalų kritimas nebūtų toks staigus ir greitas. Aš suprantu, kad jiems reikia įdarbinti KGB rezervistus, jiems vėl reikia „paimti“ Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą Seime.

      Turėdami šį komitetą, jie vėl galės įtakoti mūsų spec. tarnybas, iš ten galės imti pažymas ir kompromatus, paskleisti šią medžiagą žiniasklaidoje ir stabdyti kitų partijų, tame tarpe ir mūsų partijos, sėkmingą veiklą. Juos aš pilnai suprantu. Man sunkiau yra suprasti valdančiosios socialdemokratų partijos vadovo Gedimino KIRKILO poziciją, nes mažumos Vyriausybė lygiai taip pat (ir be socialliberalų) būtų sėkmingai išsilaikiusi iki parlamentinių rinkimų.

      Vienintelis atsakymas, kuris šiuo atveju gali būti, yra tas, kad socialliberalai reikalingi Gediminu KIRKILUI tik tam, kad būtų pritarta energetiniam projektui „trigalviui slibinui“, pavadintam „Leo LT“, Seime.
       Partijos Tvarka ir teisingumas pozicija šio projekto atžvilgiu yra kategoriškai neigiama. Mes vieninteliai be išlygų pasisakome prieš šį projektą. Antra vertus, mes esame už atominę energetiką ir už tai, kad Ignalinos atominės elektrinės darbas būtų pratęstas.

      Todėl vienareikšmiškai pareiškiame, kad neuždarysime II-ojo Ignalinos atominės elektrinės bloko, kol nebus pastatyta nauja atominė elektrinė, nepriklausomai nuo Europos Sąjungos reikalavimų!..

      Padarysime viską, kad visais kanalais, tame tarpe ir diplomatiniais, įtikintume ES Komisiją, ES valstybes ir jų vadovus, jog uždarydami Ignalinos AE mes padarytume žalą ne tiktai Lietuvai ir jos gyventojams, bet ir visai Europos Sąjungai. Aš puikiai suprantu, kad daugelis Europos politikų nenori turėti stiprų energetinį „žaidėją“ Pabaltijo šalyje, bet mes turime ginti savo interesus. Todėl mūsų pozicija yra nepritarianti Ignalinos AE II- rojo bloko uždarymui. Ekonominė situacija Lietuvoje yra bloga, ji blogės iki 2008 metų pabaigos. Turiu omenyje energetinius išteklius ir jų kainą. Jau dabar dujų kaina siekia rekordines aukštumas, o tai netrukus turės įtakos įmonėms, gaminančioms šilumą, tai atsispindės ir šilumos vartotojų piniginėse. Todėl manau, kad šie ir sekantys metai Lietuvai bus labai sudėtingi.
      Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai mūsų žiniasklaida.
       Kaip niekad anksčiau, labai aiškiai yra pastebimas žiniasklaidos pajungimas politiniams tikslams. Pateiksiu tik keletą pavyzdžių.

      Gal pamenate tokią istoriją, kuomet buvęs premjeras Gediminas VAGNORIUS nuvyko į Šri lanką su dienraščio „Lietuvos rytas“ vyr. redaktoriumi Gedvydu VAINAUSKU. Po to sekė didžiulis skandalas, po kurio premjeras Gediminas VAGNORIUS turėjo net atsistatydinti.

      O kas gi įvyko visai neseniai? Tas pats vyr. redaktorius Gedvydas VAINAUSKAS nuskrido į Kanarus drauge su premjeru Gediminu KIRKILU. Bet ar girdėjote nors per vieną mūsų žiniasklaidos kanalą, kad tai būtų akcentuota?!..

      Tenoriu pasakyti, kad mūsų žiniasklaidos priemonės yra tiek uzurpuotos ir pajungtos keleto žmonių politinei valiai, kad net ir tokie dalykai paprasčiausiai neatsispindi ir lieka nežinomi mūsų visuomenei. Kalbant atvirai, man regis, kad premjeras Gediminas KIRKILAS šiandien vykdo „Lietuvos ryto“ savininko Gedvydo VAINAUSKO norus bei užgaidas.
      Trumpai tariant, apibendrindamas esamą politinę padėtį šalyje, galėčiau teigti, kad iš atgimimo Sąjūdžio buvo pavogta Lietuva, buvo pavogtos visos gerosios idėjos. Ir jeigu kažkada, dar sovietiniais laikais, Lietuvos valdžia bijojo Maskvos „kontrolierių“, tai šiandieną niekas nieko nebebijo.

      Iš pradžių, kai tik įstojome į Europos Sąjungą, dar buvo norima tikėti, kad Lietuvos valdininkai, politikai, vadovai šiek tiek privengs Briuselio, bet labai greitai buvo suprasta, kad ir Briuselį galima apgauti, nes jis „negirdi“.

      Pasirodo, Briuseliui galima pasiųsti ne tuos duomenis arba gautus duomenis interpretuoti savaip. Lietuvoje dabar yra tvarkomasi, kaip nuosavame UAB-e.

      Ir todėl aš manau, kad atėjo laikas ir mes turime sugrąžinti Lietuvą jos piliečiams. Mes esame pajėgūs tai padaryti. Patikėkite, nėra kitos išeities!.. Mes esame atsakingi dabar ne tik už save ir savo partiją, mes esame atsakingi už visą Lietuvą. Todėl dabar norėčiau jums perskaityti prezidiumo paruoštą Rezoliucijos tekstą, o po to išklausyti jūsų komentarus ir patvirtinti partijos Tvarka ir teisingumas tarybos pritarimu patvirtinti šį dokumentą:
               R E Z O L I U C I J A
      Valdžia Lietuvoje šiandien – ne Prezidentas, Seimas ar vyriausybė.

      Lietuvos Respublikos nebevaldo piliečių išrinktos ar, kaip numato Konstitucija, paskirtos institucijos.  Antikonstitucinėmis priemonėmis valdžią uzurpavo šešėlinis valstybininkų klanas.

      Jo niekas nerinko. Niekas šiam nesuteikė ir jokių įgaliojimų, bet jis sukūrė savo valstybę visų mūsų Lietuvoje. Klanas sprendžia, kas turi būti valstybės Prezidentas, premjeras, kas turi vadovauti teismams, kitoms svarbioms valstybės institucijoms ir kokios jų parinktos ar pasirinktos politinės jėgos gali sudaryti Vyriausybę. 

      Tie, kas neįtinka minėtam klanui, juodinami ir kompromituojami nesirenkant jokių priemonių. Tokius žmones, politines ar visuomenines organizacijas, kurios priešinasi „valstybininkų“ užmačioms, siekiama sumenkinti ir politiškai sunaikinti.

      Nesibodima organizuoti net valstybinius perversmus ar kurpti baudžiamąsias bylas oponentams.  Klano atstovai veikia prezidentūroje, vyriausybėje, užsienio reikalų ministerijoje, valstybės saugumo departamente bei kitose teisėsaugos institucijose.

      Šios valstybės valstybėje stuburą sudaro jėgos, susibūrusios apie „Lietuvos ryto“ savininkus bei juos remiančius įtakingus klano atstovus. Panaudodami laikraščius, internetinius portalus, televizijas, tarp jų – ir visuomeninį transliuotoją Lietuvos radiją ir televiziją – klano atstovai gina tik savo ir savo bičiulių ekonominius bei politinius interesus, reketuoja ir šantažuoja visą Lietuvą.

       Susidariusi situacija kelia realią grėsmę Lietuvos valstybės nepriklausomybei ir jos nacionaliniam saugumui. Šiandien užvaldytos valstybės piliečiai  turi pasirinkti: tylėti, klusniai nulenkus galvas, ar demontuoti blogio centrą ir susigrąžinti iš jų pavogtą Lietuvos valstybę.  

      – Tą, dėl kurios buvome kartu Atgimimo metais.  

      – Tą, dėl kurios susikibę rankomis stovėjome vasarišką rugpjūčio dieną ir žvarbią sausio naktį.
       Mes kviečiame kovoti dėl laisvos, demokratiškos, nuo stambaus kapitalo nepriklausomos Lietuvos.  

      Tik jos piliečiai, gyvenantys ir dirbantys Lietuvos žemėje, mūsų protėvių čia įkurtoje valstybėje, yra vieninteliai jos šeimininkai. Tik jie, o ne „valstybininkų“ klanas, gali spręsti, kaip toliau gyvens mūsų Tėvynė Lietuva.
       Kaip matome, šios Rezoliucijos tekstas yra gana griežtas ir vienareikšmis, iššaukiantis ganėtinai stiprią priešišką reakciją, bet aš esu įsitikinęs, kad pusiniais veiksmais mes negalime judėti į priekį.

      Arba tiesa nuoga ir griežta, arba nieko. Todėl aš kviesčiau tarybos dalyvius pasisakyti dėl Rezoliucijos teksto ir vienaip ar kitaip apsispręsti dėl jos balsuojant.

      Beje, aš dar norėčiau jums priminti „Lietuvos ryto“ Ledo rūmų privatizavimo bylą, kurią tyrė generalinio prokuroro pavaduotojas Kęstutis BETINGIS. Kas gi įvyko po to? „Lietuvos ryto“ spaudimu ir Prezidento Valdo ADAMKAUS sprendimu ši byla buvo nutraukta, o prokuroras Kęstutis BETINGIS išsiųstas į Kauną.

      Paklauskime savęs, kodėl taip ilgai savo poste buvo laikomas KGB rezervistas Arvydas POCIUS? Ar gali kažką jums paaiškinti ta aplinkybė, kad dabar Arvydas POCIUS dirba dienraštyje „Lietuvos rytas“?..
      O dabar kviečiu tarybos narius pasisakyti ir balsuoti dėl pritarimo perskaitytai Rezoliucijai.“
      Partijos Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai) taryba vienbalsiai priėmė griežtą Rezoliuciją dėl politinės padėties šalyje. Įvertindami, kad susidariusi situacija kelia grėsmę Lietuvos nepriklausomybei ir nacionaliniam saugumui, posėdžio dalyviai pakvietė visus valstybės piliečius kovoti dėl laisvos, demokratinės ir nuo stambaus kapitalo nepriklausomos Lietuvos.
 
            Dėl partijos pavadinimo pakeitimo.
         Kaip vieną pagrindinių motyvų pakeisti partijos Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai) pavadinimą, Prezidentas Rolandas PAKSAS įvardino siekį atsiskirti nuo kitų, panašiai besivadinančių partijų – socialliberalų, Liberalų sąjūdžio, liberalcentristų.

      Pasak Rolando PAKSO, žmonės jau identifikavo partiją, pasivadinusią Tvarka ir teisingumas, juolab, kad „mūsų valstybei šiuo metu labiausiai trūksta tvarkos ir teisingumo. Ir jeigu mūsų siekiai, mūsų partijos programa, bus aiškiai susieta ir atitiks partijos pavadinimą Tvarka ir teisingumas, tai mes padarysime daug. Mūsų programa išlieka tų pačių vertybių, liberalių, demokratinių vertybių programa.

      Mūsų vieta ideologinėje skalėje išlieka ta pati – centro dešinė. Ir būtent savo siekį išreikšdami partijos pavadinimu, mes tik paryškintume partijos programą ir mums būtinus atlikti darbus.

      Tai viena.
       Antras dalykas (nėra ko slėpti), – kai tiktai mūsų partijos frakcija, taryba ar prezidiumas kažką gero padaro ir tai atsispindi spaudoje, dažniausiai mus vadina ne Tvarka ir teisingumas, bet „libdemais“, „libdukais“ ir panašiai.

      Einant į rinkimus, tokių dalykų bus vis daugiau. Ir jeigu, tarkim, tie mūsų geri darbai, besivadinant mums liberaldemokratais, kažkiek tai pliusų galėtų pridėti socialliberalams, liberalcentristams ar Liberalų sąjūdžiui, aš nemanau, kad tai būtų gerai. Galų gale, sutrumpinę ir pakeitę partijos pavadinimą į Tvarka ir teisingumas, atimsime galimybę žurnalistams visą laiką mus vadinti vien tiktai liberaldemokratais.“
      Tarybai pritarus, galutinį sprendimą dėl partijos pavadinimo turėtų priimti Kongresas, įvyksiantis šių metų kovo 8 dieną Vilniuje. Po Kongreso sprendimo partija Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai) vadinsis Tvarka ir teisingumas.
     Pristatydamas partijos Tvarka ir teisingumas Rinkimų programą (projektą), Prezidentas Rolandas PAKSAS išskyrė kelias prioritetines vertybes:
      „Partijos Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai) 2008 metų rinkimų į LR Seimą programa grindžiama šiomis vertybėmis:

      Tautiškumu. Kalba, papročiai, tradicijos – tai valstybės gyvybės šaltinis. Čia mes šimtmečius puoselėjome lietuvybę. Čia mes savo krauju rašėme Lietuvos istoriją. Privalome išlikti savimi pasaulį apimančios globalizacijos verpetuose.
      Patriotiškumu.Lietuva – mūsų tėvynė. Čia mūsų namai. Čia mūsų protėviai įkūrė valstybę. Ir jie, ir mes ją gynėme. Lietuva yra ir bus ne tik žodis – tai mūsų dvasia.
      Teisingumu. Žmogui iš prigimties būdingas ir brangus teisingumo jausmas. Kiekvienas žmogus nori, kad su juo būtų elgiamasi teisingai. Ir kiekvienas žmogus su kitu privalo elgtis tik teisingai. Kitaip visuomenę valdys instinktai.
      Visuomenės pilietiškumu. Kiekvienam turi būti ne tas pats, kai vieni nederamai elgiasi su kitais.
      Moraliniu atgimimu.Tauta, tarnystę materialinėms vertybėms iškėlusi pagrindiniu savo veiklos tikslu, pasmerkta amžiams klaidžioti dykumoje. Tik žmogaus dvasiškumo, jo gerumo šviesa prašalins juodžiausius tamsumus.
      Šios vertybės yra valstybės galios ašis, svarbiausioji sąlyga stiprėti visoms politikos, ekonomikos ir kultūros sritims.
      Atsispirdami nuo savo valstybės istorijos, mes kursime aprūpintą ir savo ateitimi tikinčią visuomenę. Joje atsiras vietos įtvirtinti kiekvieno individo asmeninius poreikius visos tautos pasiekimų fone.
      Investicijos į naujas technologijas, infrastruktūros išvystymas, ekonomikos konkurencingumo stiprinimas – tai valstybės stiprėjimo, jos žmonių turtėjimo, Lietuvos lygiavimosi į pažangiausias valstybes daigai. Mes juos puoselėsime ir auginsime.

PARTIJA PASISAKĖ IR TOLIAU PASISAKO:
      –  Už pagarbą piliečių teisėms ir laisvėms, įtvirtintoms Lietuvos Respublikos Konstitucijoje bei tarptautinėse konvencijose.
      –  Už įsipareigojimus saugoti žmogaus orumą, ginti žmogaus teises ir laisves, demokratiją ir teisingumą.
      –  Už siekius skatinti žmonių iniciatyvą, jų tikėjimą, jog Valstybė privalo užtikrinti sąlygas, kurios sudarytų galimybę savo darbu sukurti pasiturintį, materialiai ir dvasiškai visavertį gyvenimą.
      –  Už ryžtą saugoti ir puoselėti Tautos tapatumą, jos materialinių ir dvasinių galių sklaidą, atvirumą bei pagarbą kitoms tautoms ir kultūroms, paramą tautinėms mažumoms.
      –  Už pagarbą šeimos, socialinio solidarumo, humanizmo, dorovės, krikščioniškoms vertybėms.“

      Visiems Birštone susirinkusiems Tarybos posėdžio dalyviams Prezidentas Rolandas PAKSAS priminė, jog partijos Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai) rinkimų programos projektas – „tai tik gera „žaliava“ jų darbui, vertinimui ir pasiūlymams. Iki vasario 14-os, Šv. Valentino dienos, kiekvienas partijos skyrius ir kiekvienas kandidatas į parlamentą nuo partijos Tvarka ir teisingumas turi pateikti savo pasiūlymus dėl rinkimų programos.

      Aš noriu būti įsitikinęs, kad jūs ją perskaitėte, gerai suvokėte ir pateikėte savo pateikėte savo pasiūlymus, ką reikėtų išbraukti, kuo papildyti.

      Kaip žinote, rinkimų programa bus galutinai priimta ir patvirtinta mūsų partijos Kongrese kovo 8 dieną. Jums pateikta Rinkimų programa (projektas) neturi pavadinimo.

      Drauge su pasiūlymais dėl programos turinio, aš lauksiu ir jūsų pasiūlymų, kaip turėtų vadintis ši programa. Iš visų jūsų pateiktų pasiūlymų bus atrinktas pats geriausias, o pirmi trys geriausi pasiūlymai bus apdovanoti įdomiais ir vertingais prizais.“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *