Kartas nuo karto Lietuvos padangę sudrebina senovinių patrankų šūviai…

Algirdas ŽANDARAS, Algimantas DAUGIRDAS

Kartas nuo karto Lietuvos padangę sudrebina senovinių patrankų šūviai. Nuaidėjus jų garsams ir išsisklaidžius dūmams ne vienas pilietis stebisi, matydamas įvairiaspalvėmis senovinėmis uniformomis vilkinčus vyrus, ginkluotus kardais, titnaginiais pistoletais ar šautuvais.

Deltuvos mūšio inscenizacija
Deltuvos mūšio inscenizacija
Deltuvos mūšio inscenizacija

Nuotraukose – Deltuvos mūšio inscenizacija

Kartais jų tarpe šmėkšteli ir moteriškos figūros siluetas, kurio nepaslepia įmantri uniforma. Norėtųsi truputį išsamiau pasidalinti mintimis su skaitytojais apie šiuos keistuolius, susibūrusius į Kauno karo istorijos klubą.

Kauno karo istorijos klubo nariai

Nuotraukoje- Kauno karo istorijos klubo nariai, centre Algirdas ŽANDARAS

Beveik prieš du dešimtmečus, 1989 m., kuomet per Lietuvą audringai ritosi Sąjūdžio sukeltų bangų įvykiai, Vytauto Didžiojo karo muziejuje susibūrė grupė entuziastų, besidominančų Lietuvos karybos istorija. Tuo metu dar tik svajota atkurti Lietuvos kariuomenę, tačiau apie jos buvusias tradicijas, žymiausias pergales, mūšių vietas, bei vadus jau buvo gana plačiai kalbama.

Siekdami įgyvendinti savo svajones, šie žmonės surengė ne vieną mokslinę-istorinę konferenciją karybos klausimams nušviesti, skaitė paskaitas, rašė straipsnius. Visokeriopai stengtasi sudominti jaunimą, studentus, bei moksleivius, nes juose buvo galima įžvelgti būsimos atkurtos Lietuvos kariuomenės pagrindą.

Taip politinio atšilimo laikotarpiu, išlaukus tinkamos progos, prie Vytauto Didžiojo karo muziejaus vėlyvą 1989 m. rudenį ir buvo įkurtas Kauno karo istorijos klubas. Juo pirmuoju vadovu buvo išrinktas dabartinis direktoriaus pavaduotojas Arvydas POCIŪNAS.

Europoje tokie klubai pradėjo kurtis nurimus II- rojo Pasaulinio karo audroms, atslūgus prisiminimams apie karo baisumus. Į panašius susivienijimus dažniausia būrėsi žmonės, kurių giminėje būta kokio nors garsaus kariškio.

Ypač tai populiaru Prancūzijoje, kur į panašius klubus yra susibūrę ne vieno imperatoriaus Napoleono I, maršalo ar korpuso palikuoniai.

Dabartiniu laikotarpiu Vakarų Europoje ši veikla yra gerai organizuota. Kauno karo istorijos klubas priklauso Briuselyje įregistruotoje Europos karo istorijos klubų (grupių) sąjungai, sutrumpintai – UEHMG, kurios būstinė yra Austrijoje, Vetsdorfo (Wetzdorf) pilyje.

Šiai sąjungai vadovauja buvę kariškiai, dabar esantys dimisijoje. Sąjungos vadovybę sudaro prezidentas, keturi viceprezidentai ir prezidentas, kurį sudaro administracijos karininkai, atsakingi už ryšius su visuotine, finansus, teisinius klausimus, organizacijos auditą, bei paskirti karininkai ryšiui su atskiromis šalimis ar regionais.
Šiuo metu Sąjungos prezidentu yra išrinktas Austrijos kariuomenės atsargos generolas-majoras Helmut A.J. EBERL. Šios organizacijos darbas ir veikla pasireiškia dviejų plenarinių sesijų – pavasario ir rudens metu, bei vieną kartą metuose rengiamame generaliniame ataskaitiniame susirinkime (General Rapport). Šis metinis susirinkimas kiekvienais metais vyksta vis kitoje šalyje.
Į šių metų pavasarinę sesiją, kuri vyko 2008 m. balandžio 11-13 dienomis buvo išvykę Kauno karo istorijos klubo nariai: dabartinis klubo vadovas, didysis etmonas, LDK raitosios artilerijos papulkininkis – Algimantas DAUGIRDAS su žmona Vida (kuri taip pat priklauso klubui – yra artilerijos kanonierė) ir vado adjutantas, klubo štabo narys, jėgerių feldfebelis – Algirdas ŽANDARAS.

A.Žandaras ir A.Daugirdas Reichenau pilyje

Algirdas ŽANDARAS – pirmas iš kairės ir Algimantas DAUGIRDAS – pirmas iš dešinės Austrijoje Reichenau pilyje

Sesija buvo surengta šalia mažo Alpių miestelio Reichenau stūksančoje rezidentinėje pilyje. Ši XIX a. antroje pusėje statyta pilis dabar priklauso Austrijos Gynybos ministerijai ir yra skirta šios ministerijos sistemos kariškių organizaciniams seminarams ir konferencijoms rengti, priimti iš užsienio atvykstančias karines delegacijas.
Pilyje daugybė puikiai įrengtų miegamųjų kambarių dvelkiančų buvusios Austrijos-Vengrijos imperijos didybe, su senoviniais baldais, bei paveikslais. Kiekviename aukšte įrengta po kelias konferencijų sales, gausu valgomųjų patalpų renginio svečiams. Įrengtos kelios saunos ir turkiškos pirtys. Deja, visais šiais malonumais mums neteko pasinaudoti, nes mūsų išvykos tikslas to nenumatė.
Vykusioje sesijoje buvo aptarinėjami Sąjungos statuto keitimo procedūriniai klausimai, naujų narių į šią organizaciją priėmimas, pareigybių skyrimas, finansinių ataskaitų tvirtinimas, būsimų renginių planavimas. Kauno karo istorijos klubas, atstovaujantis Lietuvą, šioje organizacijoje užima tvirtas pozicijas. Turi savo nuolatinį atstovą prezidiume (Algimantas DAUGIRDAS). To ilgą laiką neturėjo net mūsų kaimynai lenkai ir Lietuvos atstovui buvo suteikta teisė kuruoti Lenkijos klubus. Lenkijos atstovas laikinai buvo pašalintas iš šios organizacijos už vieno svarbaus renginio sužlugdymą. Sąjungos vadovybė, žinodama, kad sekančiais metais mes savo šalyje minėsime Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį, pavedė 2009 metų ataskaitinį „General Papport“ renginį organizuoti Lietuvoje. Tai, be abejo, didelė garbė, bei pasitikėjimas parodytas mūsų šaliai šios Europos karo istorijos klubų sąjungos vadovybės.

Na o Kauno karo istorijos klubui teks nemažai paplušėti, kad garbingai pravestume šį renginį. Jau dabar klubo vadovas Algimantas DAUGIRDAS su Algirdu ŽANDARU, bei kitais štabo nariais aptarinėja sekančų metų renginio programą.

Pasibaigus sesijos darbui, Europos karo istorijos klubų vadovybė balandžio 13 d. nuvyko į Vengriją, kur Soprano mieste įvyko iškilmingas I Pasaulinio karo metu žuvusių Austrijos ir Vengrijos karių pagerbimas.

A.Daugirdas ir A.Žandaras Soprano mieste

Algimantas DAUGIRDAS – pirmas iš kairės ir Algirdas ŽANDARAS – pirmas iš dešinės Vengrijoje Soprano mieste

Šio miesto apylinkėse, mūšiuose žuvo daugiau kaip 14600 karių, gynusių savo Tėvynę. Šiame renginyje taip pat dalyvavo Kauno karo istorijos klubo nariai.
Šių metų gegužės 23-25 dienomis Kaune bus paminėtas Magdeburgo teisių suteikimo 600-osios metinės. Šios šventės organizavime kartu su miesto savivaldybe, aktyviai dalyvauja Vytauto Didžiojo karo muziejaus, bei Kauno karo istorijos klubas. Klubo kvietimu turi atvykti per 200 svečų iš įvairių Europos karo istorijos klubų narių, dalyvaujančų šioje šventėje. Visi jie gyvens istorinėje XVIII a. pabaigos stovykloje, palapinėse, kuri bus įrengta viename iš Lietuvos Respublikos karinių dalinių. Mieste gegužės 24 d. iškilmingos parodos ir vainikų padengimo ant Nežinomo Kario kapo metu bus galima išvysti įvairiaspalvius XVIII a. pabaigos – XIX a. pradžios grenadierių, švoležierių, husarų, bei kanonierių uniformomis vilkinčus karius.
Vėliau senamiestyje bus atkurtas ir 1794 m. sukilimo įvykių Kaune epizodas, ariergardinės kautynės senamiestyje tarp Rusijos imperijos kariuomenės dalinių, kuriems vadovavo generolas baronas Leoncijus BENNIGSENAS ir LDK artilerijos generolo, kunigaikščo Romualdo GIEDRAIČIO divizijos. Šį renginį inspektuos Europos Karo istorijos klubų asociacijos prezidentas, atsargos generolas majoras – Helmutas A.J. EBERLAS, bei Vokietijos brigados generolas, šios organizacijos viceprezidentas Giunteris MAYERAS, specialiai pakviesti į Kauną, kad galėtų geriau susipažinti su Lietuva prieš 2009 metų iškilmes.

Ką sudomino Kauno karo istorijos klubo veikla, prašome kreiptis tel. 8-650-19352 pas Kauno karo istorijos klubo didysis etmoną, raitosios artilerijos papulkininkį – Algimantą DAUGIRDĄ.

Algirdas ŽANDARAS yra Kauno rajono savivaldybės tarybos narys, priklausantis partijos Tvarka ir teisingumas frakcijai, iškeltas kandidatu LRS rinkimuose vienmandatėje Kauno kaimiškoje rinkiminėje apygardoje Nr. 66 nuo partijos Tvarka ir teisingumas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *