Padėkime žmogui vėl pasijusti valstybės šeimininku – kaip ir numatyta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje

  Vidmantas JAPERTAS – partijos “Tvarka ir teisingumas” kandidatas rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą Aušros vienmandatėje rinkimų apygardoje Šiauliuose.
      44-erių metų verslininkas, politikas. Su pagyrimu baigė Lietuvos Žemės ūkio akademiją – įgijo inžinieriaus – elektriko specialybę. Ketvirtą kadenciją renkamas į Šiaulių miesto ir rajono savivaldybes – šiuo metu yra miesto savivaldybės tarybos narys, taip pat Šiaulių regiono plėtros tarybos narys. Nuo 2001 metų – Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas, 2007 metais apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu. Priklauso Šiaulių Rotary klubui, moka rusų, anglų, lenkų kalbas.

Vidmantas JAPERTAS

      – Kodėl kandidatuojate į Lietuvos Respublikos Seimą?
      – Nuo Lietuvos Respublikos Seimo sudėties, jo narių pasirengimo, sąžiningumo ir atsakomybės didele dalimi priklauso Lietuvos ateitis, žmonių gerovė. Kandidatuoju dėl dviejų priežasčių: pirma – toks buvo partijos „Tvarka ir teisingumas“ sprendimas, o antra – Šiaulius noriu matyti dinamiškai besivystančius ir jaukius ne tik miesto gyventojams, bet ir svečiams. Manau, kad tapęs Lietuvos Respublikos Seimo nariu, galėčiau daugiau prie to prisidėti.
     
      – Politikoje Jūs nesiblaškote – partijoje „Tvarka ir teisingumas“ esate nuo pat jos įsikūrimo pradžios. Kodėl pasirinkote būtent šią partiją?

      – Pasirenkant partiją abejonių nekilo. Man labai svarbus buvo partijos lyderio Rolando PAKSO nuoseklumas ir ryžtingumas, jo ir bendražygių komandos požiūris į to meto valstybės bei visuomenės interesus. Aš gerbiu žmones, su kuriais teko ir tenka dirbti – jie aktyvūs, dalykiškai mąstantys, nebijantys garsiai pasakyti, kad šiandien Lietuvoje vyrauja chaosas ir netvarka, kad dabartinė valdžia kūrė ir kuria įstatymus, kurie, atrodytų, sąmoningai nukreipti prieš žmonių interesus. Partija „Tvarka ir teisingumas“ – tai žmonių partija, kuri remiasi laisvo žmogaus, atviros visuomenės, žmogaus laisvės bei atsakomybės principais, atviro ir demokratiško liberalizmo idėjomis. Ši partija suteikia realias galimybes aktyvinti veiklą valstybės valdyme, keičiant žmonių gyvenimą, gerinant jį ir įprasminant tikrąsias vertybes. Man visapusiškai priimtina ką deklaruoja partija „Tvarka ir teisingumas“ – tai atitinka mano ir politines, ir moralines nuostatas.
     
      – Prisistatydamas rinkėjams, ką norėtumėte akcentuoti? Kokia Jūsų darbinė veikla?
      – Jau ketvirtą kadenciją esu renkamas savivaldybės nariu. Manau, kad visa sukaupta patirtis, atstovaujant Šiaulių rajono ir Šiaulių miesto gyventojų interesus vietos savivaldoje, padėjo suformuoti vertybes, būtinas politikui – tai sąžiningumas, aktyvumas, kūrybiškumas, atsakomybės jausmas.  Priimant  svarbius sprendimus, šiais principais ir vadovaujuosi.
      Beveik dvidešimt metų dirbu vienoje didžiausių Šiaulių miesto įmonių. 2001 metais buvau išrinktas Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmų prezidentu – juo esu ir šiandien. Atstovaudamas rūmų narių interesus, dalyvavau visų svarbiausių Šiaulių miesto ir apskrities plėtros projektų ir planų rengime. Už aktyvią visuomeninę veiklą buvau ne kartą apdovanotas Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono merų garbės raštais bei padėkomis, už verslumo skatinimą ir Šiaulių regiono garsinimą šalyje bei užsienyje – garbės ženklu „Už nuopelnus Šiaulių apskričiai“. 2007 metais Lietuvos Respublikos Prezidentas mane apdovanojo ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.
      Manau, kad gyvenime labai svarbu išklausyti kitų nuomonę, o priimant sprendimus – ieškoti kompromisų, būti nuosekliu, nebijoti prisiimti atsakomybės ir sugebėti pripažinti klaidas.
     
      – Į tautą žvelgiant politiko žvilgsniu, kas pirmiausia krenta į akis? 
      – Viena didžiausių šiandieninių problemų – tai žmonių nepasitikėjimas valdžia, jos priimamais sprendimais ir abejonės dėl ateities. Aukščiausių šalies politikų ir valdžios atstovų nebaudžiamumas, valdininkų savivalė, nepasitikėjimas teisėtvarkos institucijomis – visa tai Lietuvos gyventojus verčia jaustis nesaugiai. Valdininkai paprasčiausiai pamiršo kam jie dirba – padėkime žmogui vėl pasijusti valstybės šeimininku – kaip ir numatyta Konstitucijoje.
      Taip pat į akis krenta nepakankamas centrinės ir vietos valdžios bendradarbiavimas, nereikalingų suvaržymų ir apribojimų gausa. Taip pat akivaizdi ilgalaikių tikslų, įtakojančių visos šalies vystymąsi, stoka, biurokratijos išplitimas, bereikalingas išlaidavimas, dubliuojant funkcijas ar blogai atliekant darbą. Daugelis šių problemų spręstųsi, jei būtų vadovaujamasi tvarkos ir teisingumo, naudos Lietuvai ir jos žmonėms bei asmeninės atsakomybės principais.

      – O ką matote, žvelgdamas į savo rinkiminę apygardą, prašydamas žmonių Lietuvos Respublikos Seimo mandato?
          
       – Aušros rinkimų apygarda, kurioje aš kandidatuoju, sakyčiau, savo problemomis neišsiskiria – tai tas pats Šiaulių miestas, kur gyventojams aktualu ir šildymo problemos, ir daugiabučių namų modernizavimas – sudėtinga būtų viską dabar įvardinti. Daug metų, būdamas ir miesto, ir rajono savivaldybių tarybos nariu, su įvairiomis problemomis susidurdavau tiesiogiai ir bandydavau vienaip ar kitaip žmonėms padėti. Sprendimai priklausydavo nuo situacijos sudėtingumo, tačiau visuomet į jas būdavo žiūrima geranoriškai. Šiauliai – gražus miestas, tačiau jo infrastruktūros gerinimas reikalauja dar daug lėšų ir darbo. Kartu su kolegomis rengiame projektus, norėdami  pasinaudoti Europos Sąjungos pinigais, organizuojame įvairias akcijas. Nors problemų nemažėja, bet atliktų darbų sąrašas, jeigu reikėtų jį pateikti, būtų labai ilgas. Susitikdamas su rinkėjais, aš savo darbus konkretizuosiu ir stengsiuosi įsiklausyti į jų problemas.
     
      – Kaip Jūs interpretuotumėte pasakymą „arčiau žmogaus“?
      – Arčiau žmogaus – kiekviena susidariusi problema turi buti sprendžiama jos atsiradimo vietoje. Tinkamai atliekat darbus ir priimant gerai parengtus įstatymus ar kitus dokumentus, dalies problemų galima būtų išvengti.
      Visos valdžios struktūros turėtų dirbti atsigręžusios veidu į žmones. Šalis turtinga ir laisva bus tuomet, kai joje gyvens laisvi, pasitikintys savimi, pasiturintys ir dvasiškai turtingi piliečiai. Žmogus turi būti aktyvus visose gyvenimo srityse, o tam turi buti sudarytos tinkamos sąlygos. Todėl ir reikalinga šalies regionine politika. Stiprėti turi ne tik kaimai, bet ir miesteliai, miestai, regionai – visa Lietuva.
     
      – Jūsų laisvalaikio pomėgis?

      – Didžiausias laisvalaikio pomėgis – žvejyba, bet vadovaujuosi principu: pagavai – paleisk.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *