Mano tikslas – pakeisti požiūrį į žmogų

Violeta ANANKIENĖ – partijos „Tvarka ir teisingumas“ rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą 15-tojoje Kalniečių vienmandatėje apygardoje Kaune. 
      56-rių metų kaunietė, baigusi Kauno politechnikos institutą ir įgijusi inžinieriaus – technologo kvalifikaciją. Visuomeninės piliečių sąjungos pirmininkė.

Violeta ANANKIENĖ

      
      – Savo gyvenimą Jūs siejate su partija „Tvarka ir teisingumas“ – jos ideologija, siekiais. Kodėl?
      – Nuo pat atgimimo laikų aktyviai ir su viltimi dalyvavau Sąjūdžio organizuotose akcijose tikėdamas, kad Lietuva, turėdama gerą startinį pasiruošimą, eis pažangos keliu ir savo šalies piliečiams sieks geresnio gyvenimo. Tačiau labai greitai pamačiau, kad tie, kurie gavo valdžią, o tiksliau, jų lyderis Vytautas LANDSBERGIS ir jo aplinka Lietuvą nukreipė kitu keliu – tai tautos skaldymo, žmonių supriešinimo ir begalinio gobšumo, noro pralobti kitų Lietuvos piliečių sąskaita.
      Šiandien, praėjus 18 metų po Nepriklausomybės atkūrimo, nuogąstavimai  pasitvirtino –  ne tuo keliu Lietuva pasuko. Melas, korupcija, valdininkijos siautėjimas, išdraskytas Lietuvos ūkis, virš milijono žmonių emigravusių į Vakarus verčia imtis skubių priemonių ir gelbėti tautą, norint kad ji išliktų, kad nebūtų taip grubiai pažeidinėjamos Lietuvos Respublikos  piliečių teisės.
      „Tvarkos ir teisingumo“ partijos atėjimas į Lietuvą realiai sudaro galimybes tęsti aktyvią veiklą valstybės valdyme, keičiant žmonių gyvenimą, gerinant jį ir įprasminant tikrąsias vertybes. Partijos moralinės nuostatos sutampa su manosiomis,ir aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje yra ši partija – vienintelė, orientuota į žmones, į geresnį žmonių gyvenimą ir racionalias pertvarkas.
      – Kauniečiai Jus žino kaip aktyvią visuomenininkę, daug metų kovojančią prieš neteisybę ir žmonių supriešinimą.Kada tai prasidėjo?
      – Tai prasidėjo 1991 metais, kai buvo priimtas „Lietuvos Respublikos  piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo …“ įstatymas. Jau tuo metu, dalyvaujant „Būsimų benamių asociacijos“ veikloje, buvo suorganizuoti trys piketai – mitingai prie Lietuvos Respublikos  Aukščiausiosios Tarybos. Mes supratome, kad šis Vytauto LANDSBERGIO pateiktas variantas supriešins Lietuvos Respublikos  piliečius, nes tai buvo paruošta neatsakingai, neatlikus jokios analizės bei paskaičiavimų, nepasitarus su tauta, pažeidžiant Pasaulio ir Europos deklaracijas, ginančias žmogaus teises. Surengti trys mitingai – piketai buvo netikėti tiems Lietuvos Respublikos  Aukščiausiosios Tarybos nariams, kurie vėliau ir atnešė daug žalos Lietuvos valstybei. Buvo bandymai mus „užčiaupti“, panaudota propaganda bei gąsdinimai. Šiandien jau galima daryti išvadą, kad mes buvome teisūs. Jei tuo metu būtų atsižvelgta į mūsų siūlymus, nebūtų tų skaudžių įvykių ir pasekmių –  turto dalybų bei užgrobimų, nebūtų nuskriaustųjų, pažemintųjų ir žuvusių žmonių.
     – Nors su valdininkija kovoti nelengva, bet, gindama žmones, Jūs tarsi įgyjate naujų jėgų. Tai rodo Jūsų veikla.
      – Jeigu kovoji – tai turi turėti ir jėgų. Tiksliau, jos atsiranda savaime – tai supratau, tęsdama savo visuomeninę veiklą Kauno grąžintinių namų teisių gynimo komitete. Tai opiausia problema Kauno mieste. Tų gyventojų padėtis tapo nepavydėtinai kritiška. Ypatingai kentėjo ir tebekenčia   garbaus amžiaus neįgalūs žmonės, negalintys patys apsiginti. Mano charakteris neleido susitaikyti su esama padėtimi ir aš aktyviai stojau ginti juos nuo valdininkijos suįžūlėjimo bei priespaudos. Iš tėvelių paveldėjau nesitaikstymą su neteisybe bei atsakomybės jausmą. Niekada neužmiršiu savo a.a. tėvelio  priešmirtinių žodžių 1990 metais pasakytų apie Vytautą LANDSBERGĮ: „Tai ne tas žmogus, kurio reikia Lietuvai“. Tam jis turėjo pagrindą, nes Landsbergiai, atvykę į Lietuvą, įsikūrė kaimynystėje – tėvelių protėvių žemėje.
      2003 metais teko atstovauti žmonėms, gyvenantiems grąžintinuose namuose ir ginti jų teisėtus interesus Lietuvos Respublikos  Konstituciniame teisme. Šio teismo priimtas sprendimas buvo akibrokštas niekuo nekaltiems žmonėms. Tai buvo priešingybė paskelbtam analogiškam sprendimui, kurį priėmė Strasbūro teismas buvusių prieškario savininkų byloje prieš Vokietijos valstybę. Žmonės suprato, kad Lietuvos Respublikos  Konstitucinis teismas vykdo kažkieno užsakymą, tačiau nesilaiko Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvencijos. Lietuvos Respublikos  Konstitucinio teismo sprendimas išbraukė iš Lietuvos visuomenės tarpo daugelį tūkstančių žmonių, priversdamas juos nemylėti savos valstybės, kurioje nėra teisingumo, o turtas iškeliamas aukščiau žmogaus. Po tokio Lietuvos Respublikos  Konstitucinio teismo verdikto mūsų jau nestebino tos pačios sudėties vėl paskelbtas sprendimas mūsų prezidentui, jo Ekscelencijai Rolandui PAKSUI. Neliko jokių abejonių, kad šis teismas, tai tarsi susidorojimo mechanizmas neparankiems, tvarkos ir teisingumo siekiantiems žmonėms.
      Mitingų prie Seimo ir ant Tauro kalno metu, kovojant prieš Lietuvos žmonių teisėtai išrinkto prezidento nušalinimą, mes priminėm žmonėms, kad Lietuvos Respublikos  Konstitucinis teismas tapo įrankiu, pateisinančiu juodus darbus ir temdančiu žmonių gyvenimą.
      Nuo 2004 metų pradėjau aktyvią veiklą Visuomeninėje piliečių sąjungoje – esu pirmininkė. Mūsų organizacija pasižymi veikliausių Kauno miesto visuomenininkų gausa. Tai išsilavinę žmonės – išradėjai, mokslininkai – be galo drąsūs, dešimtmečiais kovojantys už Lietuvos pažangą. Esu laiminga kartu su jais kovodama prieš nusikalstamą šių dienų Kauno valdininkijos veiklą. Visuomeninė piliečių sąjunga dalyvauja nacionalinėje dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygos veikloje. Šių metų pradžioje buvo organizuotas Lygos susitikimas su miesto gyventojais – šilumos ir karšto vandens vartotojais. Visuomenė buvo pakviesta į kovą su neteisėtais šilumos tiekėjų veiksmais, keliant  kainas, piktnaudžiaujant įstatymais.
     – Įdomu tai, kad Lietuvoje katastrofiškai mažėjant gyventojų skaičiui, Jūs pati ryžotės stabdyti šią tendenciją… Kaip auga dukrytė?
      – (Juokiasi). Užauginusi du sūnus – Deividą ir Tomą, susilaukiau dukrytės Leticijos – vienmetės su vaikaite Deimante. Buvau maloniai nustebinta, kai mano pavyzdžiu pasiekė ir kitos brandaus amžiaus moterys. Visą dėmesį skyriau dukrelės auginimui, nuolat bendravau su jaunomis mamomis, skiepijau joms meilę šeimai. Mačiau, kad  tautą buvo apėmusi pinigų „darymo“ manija ir dėl to šeima praranda prioritetą – jaunos moterys nenori gimdyti. Stengiausi, kad jos atsigręžtų į tikrąsias vertybes.Džiaugiausi,kad dukrelės aktyvus dalyvavimas moksle, muzikoje ir sporte paskatino ir mane gilinti į minėtas sritis.
     – Daug metų Jūs, kaip Lietuvos pilietė, dalyvaudavote rinkimuose ir rinkdavote valdžią. Dabar atėjo metas kai Jūs būsite renkama, už Jus žmonės turės balsuoti. Ką reikėtų daryti, kad žmonės įgautų pasitikėjimą savo valdžia?
      – Šiandieninė situacija – dabartinė Lietuvos realija, nedaug ką bendro turi su Atgimimo laikų geresnio ir teisingesnio gyvenimo viltimi. Žmogaus pagrindinių teisių ir laisvių ignoravimas, valdžios savanaudiškumas ir korupcija, neįtikėtina siauro rato asmenų prabanga ir daugelio skurdas – štai ką mes šiandien turime. Eidama į rinkimus, visada sakydavau, kad Lietuvoje būtų galima gyventi pasiturinčiai ir saugiai, jei būtų sukurta stipri vidurinioji klasė. Tuomet  gobšuoliai, kurių yra mažuma, negalės primesti savo valios išprususiems, aktyviems, pasiturintiems, laisviems piliečiams – tik taip kraštas eis pažangos keliu, nebus tiek pykčio ir nusivylimo.
      Siekiant, kad žmonės įgautų pasitikėjimą valdžia, aš, kaip kandidatė, turiu savas nuostatas, kurias norėčiau įvardinti:
   • panaikinti senaties terminą stambaus mąsto nusikaltimams, padarytos žalos atlyginimui – ją išieškant;
   • pašalinti esamas landas korupcijai – keisti įstatyminę bazę;
   • realiai įgyvendinti esminę konstitucinę visų piliečių lygybės prieš įstatymą nuostatą;
   • pašalinti teisines spragas, leidžiančias „teisėtai ir pagal įstatymus“ apvaginėti valstybę;
   • įtraukti į valstybės valdymą gabiausią jaunimą;
   • įvesti Seimo narių atsakomybę rinkėjams – numatant Konstitucijoje, kad ir prezidentą, ir Seimo narį galėtų rinkėjai atšaukti;
   • atsisakyti itin daug žalos valstybei padariusios kolektyvinės atsakomybės – kiekvienas pareigūnas ir Seimo narys privalo atsakyti asmeniškai.
      Mano tikslas – pakeisti požiūrį į žmogų ir neleisti, kad turtas būtų aukštinamas labiau nei žmogus. Remdamasi savo asmenine patirtimi, suprantu, kaip jaučiasi nekaltas žmogus, kai jį kasdien trypia ir gniuždo, tačiau žinau daug priemonių kaip galima priešintis ir tikiu, kad galima tam priešintis.
     – Jūsų politinis „credo“?
      – Mano politinis „credo“ – kaip ir mano partijos – tvarka ir teisingumas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *