Nepainiokime valstybės ir valdžios

Algimantas MILEIKA – partijos “Tvarka ir teisingumas” kandidatas rinkimuose į Lietuvos Rrespublikos  Seimą 16 – tojoje Dainavos vienmandatėje rinkimų apygardoje Kaune.
      52-jų metų kaunietis, inžinierius – statybininkas, baigęs Kauno technologijos universitetą.

      Jau dešimtmetį vadovauja UAB „Statyba ir apdaila“. Partijos „Tvarka ir teisingumas“ koordinatorius Kauno mieste, taip pat ilgametis partijos Dainavos skyriaus pirmininkas.

      2007 metais išrinktas į Kauno miesto tarybą – yra Kontrolės komiteto pirmininkas, Socialinių, šeimos ir jaunimo reikalų komiteto narys, dalyvauja daugelyje komisijų.

Algimantas MILEIKA

      
      Partija „Tvarka ir teisingumas“, kurios narys esate nuo pat įsikūrimo, Jus kandidatuoja į Lietuvos Respublikos Seimą. Ką tai reiškia Jums?
      Tai reiškia, kad partija manimi pasitiki, o man asmeniškai – atėjo laikas, kai aš galiu būti tautai labiau reikalingas Seime ir dirbti daug svarbesnį darbą nei dirbu dabar.

      Jau septyniolika metų gyvename nepriklausomoje Lietuvoje. Dauguma iš mūsų siekė Nepriklausomybės tikėdami šviesia Lietuvos ateitimi, gyvenimu turtingoje, nepriklausomoje šalyje, savo ir šeimos gerove.
      Situacija šiuo metu yra visai kitokia. Valstybė ir privatūs sektoriai vis labiau įtakojami interesų grupuočių,  kurios siekia savarankiškų ir savanaudiškų tikslų. Neskaidri privatizacija leido iššvaistyti brangiausią mūsų turtą – žemę, gamyklas, vandens telkinius. Atsirado saujelė išrinktųjų, vadinamų elitu, o trečdalis piliečių gyvena ties skurdo riba.

      Akivaizdu, kad Lietuvai reikia permainų. Valstybė turi tarnauti žmonėms, o ne elitui. Tam būtinos esminės reformos, kitaip Lietuva išnyks iš pasaulio žemėlapio arba liks Europos Sąjungos užkampiu.
           Tapus Lietuvos Respublikos Seimo nariu, Jūsų nuomone, kokiose srityse reikalinga nedelsiant pradėti pertvarkas?
      Aš matau tris sritis. Pirmiausia inicijuosiu ir sieksiu įgyvendinti reformas valstybės valdymo srityje. Čia reikalinga ilgalaikė strategija, apimanti visas institucijas.

      Pirmasis žingsnis – būtina mažinti valdymo aparatą.

      Konstitucinė reforma – sukurti teisinį valstybės ir piliečių gyvenimo bei veiklos pagrindą.

      Na, ir teisinės sistemos reforma – teisėsaugą apsaugoti nuo dvigubų standartų, korupcijos, politizavimo, neteisinių politinių sprendimų. Jeigu mes, t.y. partija „Tvarka ir teisingumas“, turėsime daugumą Lietuvos Respublikos Seime, reformų dėka bus galima sukurti pilietinę visuomenę ir geresnę žmonių gyvenimo kokybę.

      Ką Lietuvoje šiandien reikėtų keisti, žiūrint Jūsų, kaip piliečio ir politiko akimis?
      Yra dešimt Dievo įsakymų, kuriais privalo vadovautis kiekvienas doras žmogus.

      Aš matau dar dešimt įsakymų – nuorodų, skirtų valstybės valdymui, kitaip tariant, pertvarkoms, kurias įgyvendinus, turėtų pasikeisti Lietuvos žmonių gyvenimo kokybė. Taigi:
      1. Įstatymiškai ir aiškiai nubrėžti kiekvienos institucijos kompetenciją bei atsakomybės ribas, griežtai nustatant valstybės pareigūnų atsakomybę už priimtus sprendimus.
      2. Įgyvendinti tokią atlyginimų sistemą, kurioje skirtumas tarp didžiausio ir mažiausio atlyginimo neviršytų 7 kartų. Skatinti viduriniosios klasės kūrimąsi – dirbantis žmogus turi užtikrinti normalų pragyvenimą sau ir savo šeimai.
      3. Įstatymus leidžianti valdžia turi būti atskirta nuo vykdomosios valdžios.
      4. Panaikinti apskritis, įteisinant regionus, mažinant biurokratinį valstybės aparatą.
      5. Skatinti savivaldos plėtrą – patys piliečiai turi spręsti bendruomenės reikalus.
      6. Lietuvos pilietis turi didžiuotis tėvyne, stengtis dirbti jos labui, nepamirštant tautiškumo, patriotiškumo, pagarbos kitoms tautoms.
      7. Prezidentas – valstybės vadovas, vienodai atsakantis už vidaus ir užsienio politiką, o ne „papuošalas“ paradų ir delegacijų priėmimuose.
      8. Sveikatos apsauga – kokybiška ir prieinama visiems.
      9. Mokslas – nemokamas, skatinamas valstybės dotacijomis, privalomas visuotinis vidurinis išsilavinimas.
      10. Užsienio politika neatsiejama nuo Europos Sąjungos politikos ir natūraliai įsiliejanti į šalies vidaus politiką.
           Kokias aktualias problemas matote savo apygardoje?
      Dainavos rinkiminę apygardą, jos žmonių gyvenimus žinau labai gerai, kadangi daug metų vadovauju partijos „Tvarka ir teisingumas“ Dainavos skyriui.

      Dainavos rinkiminę apygardą sudaro gyvenamųjų namų kvartalai, statyti prieš 20-30 metų. Dauguma namų yra blokiniai, jiems būtina renovacija.

      Gyventojai savomis lėšomis yra nepajėgūs jos atlikti. Antra, bene didžiausia problema – nėra galiojančių detaliųjų planų, nusakančių namų teritorijas (raudonųjų linijų), todėl į žaliąsias zonas skverbiasi įvairūs „verslininkai“, – vykdomos statybos, pažeidžiamas viešasis interesas ir kvartalų išplanavimas.

      Manau, kad ir šias, ir kitas problemas, kurių, be abejonės, yra daug – kaip ir visame Kauno mieste, būtina spręsti. Tiksliau, ieškoti galimybių kaip jas būtų galima išspręsti.
           Jūsų manymu, ko reikia, kad žmonės Lietuvoje šiandien gyventų saugiai ir pasiturinčiai – tai ir partijos programinių nuostatų dalis?
      Lietuva – nedidelė šalis, su menkais energetiniais resursais. Energetikos kainų šuolis yra neigiamas reiškinys mūsų šaliai, todėl būtinas alternatyvių kuro panaudojimo sistemų kūrimas (vėjo energija, žemės gelmių šiluma ir t.t.). Tam reikalingos vyriausybės programos, dotacijos.
      Būtina kontroliuoti iš Europos Sąjungos ateinančių lėšų srautus, siekti, kad visos investicijos į pramonę ir žemės ūkį sukurtų naujas darbo vietas Lietuvos gyventojams.
      Patriotizmo auklėjimas jaunajai kartai. Lietuva – aukščiau visko. Tuo pačiu rūpintis, kad jaunimas būtų suinteresuotas likti Lietuvoje, turėtų normalų gyvenimą.
      Šiandieninei Lietuvos valdžiai visai nerūpi valstybės skolų mažinimas, korupcijos, melo ir veidmainystės pažabojimas, jie nenori įvesti progresinio mokesčio, kuris mažas pajamas gaunantiems tautiečiams būtų dalinis išsigelbėjimas nuo dar didesnės finansinės prarajos.

      Jau iš to matyti, jog Seimo nariai atstovauja ne tautos, o savo ir finansinių rėmėjų interesams. Tačiau nepainiokime valstybės ir valdžios.

      Tai, kas negatyvaus vyksta valdžioje, netapatinkime su Lietuva – valdžią reikia keisti, o valstybę puoselėti. Reikia tikėti savo valstybe, tikėti savimi.
           Kokie Jūsų laisvalaikio pomėgiai?

        Laisvalaikiu mėgstu knygas, teatrą, koncertus, esant galimybei išvažiuoju į gamtą, dirbu sode. Domiuosi istorija, architektūra, numizmatika, filatelija. Mėgstu bendrauti su žmonėmis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *