Valstybė pagal Julių Veselką

Knygos ir jų herojai

      „Politikos“ leidykla tūkstančio egzempliorių tiražu išleido rašytojo Adolfo STRAKŠIO publicistikos knygą „Valstybė pagal Julių Veselką“. 
       Pristatydami naująją knygą, skelbiame kai kurias Seimo nario Juliaus VESELKOSmintis apie žmogų, gyvenimą, valstybę, Lietuvą ir pasaulį.

      Mintys paimtos iš minėtos knygos.
        Taigi…
 
       *Kai matau, kad idiotai šitaip praturtėjo, o valstybė šitaip nubiednėjo, o jos lyderiai, kuriais tikėjau, nukvailėjo, kartais iš tikrųjų darosi savęs gaila – durnas tu, Juliau, durneliauskis.

     *Situacija yra kritiška – nė prieš vienus Seimo rinkimus šitokia nebuvo: prezidentas nebesuvokia, kokia yra situacija krašte, premjeras susiriesdamas meluoja, Seimo pirmininkas ilsisi kabinete, tauta nustumta už borto, o tame juodame nevilties kvadrate kas tiktai prieina prie valdžios lovio, tas tvarkosi savo reikalus. 

     *Lietuva nepriklausomybę išsikovojo pati, ir stebiuosi, iš kur atsirado tiek beraščių, kurie vis dar tiki, kad nepriklausomybę mums iškovojo Vytautas LANDSBERGIS.
       *Rugeliai jau sužėlė, kitų metų duonutė jau auga – pasižiūrėkime į ją ir į tuos, kurie ją augina, o ne klaidžiokime po Afriką kaip mistiniai žydai po Pažadėtąją žemę –  pasivalkiosime keturiasdešimt metų po išminties dykumas ir grįšime, nupeštą vištą nupešę, į tą pačią vietą, iš kurios išėjome, keikdami rusus ir Putiną…

     *Kol neišmoksime būti bent jau morališkai stati, mes taip ir gyvensime – iš išmaldos.

     *Jei Seimas pripažįsta, kad valstybėje nebėra kam valdyti valstybės nuosavybės, tai gal nebėra ir paties Seimo, o yra kažkoks privatininkų sambūris, į kurio rankas atiduotas valstybės likimas, tai yra, suteikta galimybė kažkam pasiglemžti tai, kas dar nepasiglemžta, tai yra pasiglemžti ir pačią valstybę su jos Vyriausybe?

     *Gudrus piniguočius į valdžią neina – jis valdžią perka.

     *Spausdamas ranką, aš Rolandui PAKSUI pasakiau: „Prezidente, atsimink ir neužmiršk: ne jie tave išrinko, ne šitie frakai – tave išrinko ta liaudis, kuri likusi už šitų rūmų sienų, o šitie frakai ir šitos peteliškės bandys ieškoti progų, kaip tave suėsti“.
       *Vytauto LANDSBERGIO bukumas gimdo Algirdo Mykolo genialumą, o tas Algirdo Mykolo prisitaikėliškas genialumas suteikia Vytautui LANDSBERGIUI jėgų naujiems skrydžiams į politines dausas.           
       *Julius VESELKA nesusiprivatizavo nieko – jei būtų susiprivatizavęs, tai ponas KUBILIUS tą turtą būtų per užpakalį su visais plaučiais išgramdęs, o dabar negramdo, nes ten tiktai smirdas laukui tręšti.

     *Kada lietuviams taps gėda vaizduoti save Robinzonais Kruzais su plikais užpakaliais?

     *Kokie protingi televizijos ekranuose atrodė mūsų bankų ekspertai, kaip gražiai jie pranašavo mums šviesią eurinę ateitį, kaip gražiai jie skaičiavo, kaip pranašingai garantavo. O pasirodo – dirses pikliavo, liaudiškai kalbant – politinį šūdą malė.

     *Jei tau duota valdyti valstybę tiktai dvejus metus, ir nė dienos daugiau, tai tu nečiulbėk it lakštingala apie savo Jurgelį, kuris turi kažką kinkyti ir kažkur važiuoti, o kinkyk ir važiuok pats, nesidairydamas į šalis, nes ilgai kinkydamas gali niekur nenuvažiuoti.

     *Valdžią paimti nėra sudėtinga – sudėtinga ją išlaikyti bent vieną kadenciją.      
       *Jei mes nesuvoksime, kad mums svarbiausia yra pareiga Tėvynei, pareiga Šeimai, pareiga Tėvams ir taip toliau, mūsų, kaip nacionalinės valstybės, laukia pražūtis, nes tokios mažos valstybės, kaip Lietuva, gali atsilaikyti, išlikti ir egzistuoti šiame šiurpiame pasaulyje, kai jaučiame vienas kito petį ir atsakomybę vienas kitam.

     *Per korupciją be jokių ginklų gali valdyti valstybes.

     *Rusija mums parduoda tiek dujų, kiek pageidaujame, tiek naftos, kiek mums reikia, pritrūkstam elektros energijos – įsijungiam į Rusijos elektros tinklus. O ką mums duoda Amerika? Na, atidavė Gintarą PETRIKĄ. Bet kas iš to? Atidavė Valdą ADAMKŲ. Ir kas iš to? Pasiėmė brigados generolą Arvydą POCIŲ? Ir kas iš to?

     *Mėgstu pafantazuoti, o pafantazavęs darau savo išvadas, kokias pasidariau dar tada, sėdėdamas Davose, – Vytautas LANDSBERGIS atstovauja toms Vakarų politinėms grupuotėms, kurios yra suinteresuotos įtampa tarp Rusijos ir Europos Sąjungos, tarp Rusijos ir Amerikos, o kai tos įtampos nėra, jis ima ją daryti.

     *Lietuva savo laiku buvo didžiulė imperija – nuo Baltijos iki Juodosios jūros, kurioje, sako, mūsų kariūnai girdė ištroškusius žirgus, nors ir darbinė kumelė jūros vandens negeria. Bet susikliovėme su lenkais, ir savo imperatorystę per plikbajorių Seimelius prašvilpėme.

     *Atominę elektrinę faktiškai mes turėtume statytis patys – tada elektros energiją galėtume pardavinėti Vakarams, o ne akcijas kaimynams, sau pasilikdami nuodingas atliekas ir užterštą orą.

     *Galime, kiek fantazija leidžia, neapkęsti rusų, Rusijos ir jos elektros energijos, galime nutiesti į Vakarus begalę kubiliškų, landsbergiškų ir kirkilinių tiltų, bet jeigu Rusija gamins ir pardavinės pasauliui pigesnę elektros energiją, o tam ji turi visas gamtos padovanotas galimybes, tai ją pirks ir švedai, ir vokiečiai, ir lenkai, o nupirkę pelningai ją pardavinės Lietuvai. O mūsų valdžiukė galės skurdinti savo tautą, kol ši susiprotės ir tokią valdžiukę pavarys šunims šėko pjauti – tauta šunims šėko pjauti neis.

     *Tik paskutinis mulkis gali trokšti numirti už Džordžo BUŠO norą viešpatauti pasaulyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *