Kas yra tikroji penktoji kolona Lietuvoje?

Kas yra tikroji penktoji kolona Lietuvoje?

Petras GRAŽULIS

Petras GRAŽULIS

      Niekaip nenutyla spekuliacijos dėl 31 Seimo nario kreipimosi į Konstitucinį Teismą dėl įstatymų nuostatų atitikimo Konstitucijai.
      Televizijos laidoje „Redakcija“ ( LRT 09.15 ) vedėjas Egidijus KŪRIS (buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas), šią Seimo narių iniciatyvą vėl bandė parodyti kaip žalingą mūsų valstybei, juos pačius įvardydamas penktąja kolona Lietuvoje. 

Nutylėjo sąmoningai

      Laidoje vėl iš užmaršties buvo ištraukti ir pateikti seni svaičiojimai apie tariamą ketinimą sužlugdyti banką Lietuvoje. Taip pat ir Amerikos finansinė krizė demagogiškai supinta su Seimo nariais, kurie kreipėsi į Konstitucinį Teismą.

      Jiems priskiriamos ir visos socialdemokratų bei konservatorių valdymo laiku padarytos skriaudos Lietuvos žmonėms.
      Tuo tarpu laidoje sąmoningai nutylėta Seimo narių iniciatyva Konstitucijos 137 straipsnį, nurodantį, jog „Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių“ papildyti nuostata: „išskyrus Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) karines bazes ir karinius vienetus.“
      Beje, šio siūlymo patikslinti Konstituciją nepasirašė nei vienas konservatorius.
      Reikia neeilinio „landsbergiško“ talento, kad sugebėtum kreipimąsi į Konstitucinį Teismą paversti milžinišku pavojumi Lietuvai, baisesniu net už rusų tankus.
      Nejaugi Konstitucinis Teismas, kuriam ilgą laiką vadovavo laidos vedėjas ponas Egidijus KŪRIS, tarnauja Rusijai ir gina jos interesus? O galbūt konservatoriai, eskaluodami šią problemą, bando nukreipti tautiečių dėmesį nuo tikrųjų grėsmių mūsų valstybei, kurias jie kartu su G.Kirkilu valdydami Lietuvą ir sukūrė?

Tikroji penktoji kolona – „2K“

      Tikroji penktoji kolona Lietuvoje yra  ne kas kita, kaip socialdemokratų ir konservatorių „valdymo“ metodai – „2K“ projektas (Andriaus Kubiliaus ir Gedimino KIRKILO koalicija).
      Per 18 socialdemokratų ir konservatorių valdymo metų žmonės taip stipriai nusivylė valdžia, kad didelė dalis piliečių  nebetiki nei savo, nei Lietuvos ateitimi ir nebenori eiti balsuoti.
      Galbūt to nusivylimo ir siekta, juk jis – konservatoriams naudingas. Jie nori, kad į rinkimus ateitų kuo mažiau žmonių – tik jų sukurtas ir nuolat didinamas biurokratinis aparatas bei jų propagandos įbauginti ir suklaidinti žmonės. Tik taip jie gali išlikti valdžioje, nes jų valdymu nusivylę žmonės, atėję balsuoti,  tikrai nebalsuotų už buvusius prie valstybės vairo.
      Tačiau, gerbiamieji konservatoriai, prieš kaltindami kitus išsigalvotomis nuodėmėmis ir vėl gviešdamiesi „šiltų“ valdžios kėdžių atsakykite Lietuvos žmonėms:
      1. Ar ne jūs sukūrėte oligarchinę valstybę, ir ar ne su jūsų palaiminimu klestintys oligarchai pasidalino Lietuvą kaip karo grobį? Ar ne jūs „prichvatizavote“ „Lietuvos telekomą“ ir sukūrėte monopolį, palikdami be telefono ryšio didelę dalį žmonių, kurie negalėjo susimokėti už telefono paslaugas?
      2. Ar ne konservatoriai su socialdemokratais sukūrė tokią teismų sistemą ir tokius įstatymus, kad teisiamas tik tas, kuris pavogė duonos kepalėlį, o tie, kurie su jūsų pagalba išvogė visą Lietuvą ir apiplėšė žmones, neteisiami? Akivaizdus pavyzdys – absurdiškas „Alitos“ privatizavimas  ir „Mažeikių naftos“ afera, dėl kurios neregėto mąsto atsistatydino buvęs konservatorių partijos valdybos pirmininkas ir premjeras Rolandas PAKSAS, vėliau už tai ir sutryptas.
      3. „Transparency International“ Lietuvos skyriaus paskelbtuose korupcijos suvokimo indekso tyrimo duomenimis, Seimo Antikorupcijos komisijai pirmininkaujant konservatoriui Rimantui DAGIUI, Lietuvoje korupcija ne tik nesumažėjo, bet ir išaugo – korupcijos indeksas tėra 4,6, ir Lietuva kartu su Lenkija yra labiausiai korumpuotos Europos Sąjungos pokomunistinės naujokės. Ar tai ne valdančiųjų partijų užtraukta gėda viso pasaulio akivaizdoje?
      4. Ar ne konservatoriai inicijavo tokią žemės reformą, kai žemė paverčiama kilnojamuoju turtu? Tokiu būdu partijos nariai persikėlė savo žemę į brangiausias vietas Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir kt., o eiliniai žmonės iki šiol negali susigražinti savo žemės lopinėlių.  Ar tai neveda žmonių į neviltį? 
      5. Kaimo žmonės dar prisimena, kaip sovietmečiu, augindami gyvulius ir priduodami pieną, jie galėjo išlaikyti visą savo šeimą. Šiandien, esant jūsų sukurtai „demokratinei“ sistemai, žmonių, besiverčiančių žemės ūkiu, darbas tėra vieni nuostoliai: ar augintum javus, ar gamintum pieną, ar mėsą.  Ar totalus kaimo naikinimas nėra penktosios kolonos veikla Lietuvoje?
      6. Ar ne „2K“ valdymo metais buvo visiškai sugriauta kaimo švietimo sistema ir uždaryta daugiau kaip tūkstantis kaimo mokyklų? Prisiminkite jūsų likviduotus paštus, darželius, kultūros namus, bibliotekas, medicinos įstaigas?
       7. O kur dar didžiulė emigracija, kuri nebuvo tokia gausi nei per vieną okupaciją? Okupantai neištrėmė tiek mūsų tautiečių, kiek, valdant jūsų sukurtai sistemai, pasitraukė savanoriškai – daugiau kaip ketvirtis mūsų tautos!
      8. Oligarchų išnaudojami ir vargo prispausti žmonės išvažiuoja gyventi svetur, ten sukuria šeimas. Emigracijoje gimęs kūdikis automatiškai įgyja tos šalies pilietybę ir jau nebegali įgyti Lietuvos pilietybės. Tokia absurdiška, Jūsų p. Egidijau KŪRI, pilietybės įstatymo ir Konstitucijos prieštaravimų interpretacija sukėlė daug sąmyšio ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Kodėl jūs taip uoliai atsikratote savo tautiečiais? Ar toks Konstitucijos išaiškinimas nėra penktosios kolonos vykdoma destrukcija?
      9. Ar ne jūs apkaltinote Prezidentą Rolandą PAKSĄ šiurkščiais Konstitucijos pažeidimais už pilietybės suteikimą Jurijui BORISOVUI, bet tuo pačiu nepastebėjote, kad Prezidentai Algirdas BRAZAUSKAS ir Valdas ADAMKUS suteikė pilietybes tūkstančiams, jų tarpe kagėbistų, prievartautojų ir kriminalinių nusikaltėlių?
     10. Jūs uždraudėte į savivaldybės tarybą rinkti savivaldybės įmonių vadovus, mokyklų ir darželių direktorius, kultūros įstaigų vadovus, seniūnus, t. y. visus, kurie atstovauja visuomeninį interesą. Tokie Konstitucijos išaiškinimai plačiai atvėrė savivaldybės tarybos duris verslininkams, kurių buvimo taryboje pagrindinis tikslas – savo verslo interesų protegavimas. Ar ne todėl Gargžduose jau antrą kadenciją sėkmingai veikiančio „2K“ projekto vykdytojai stato suoliukus po 5 500 Lt ir šiukšlių dėžes po 1 500 Lt? Kodėl, pamindami viešuosius, akivaizdžiai tarnaujate tik privatiems verslo interesams?
     11. Ar ne Jūsų partijos narys Sveikatos komiteto pirmininkas Antanas MATULAS kartu su socialdemokratais sukūrė sveikatos reformą, atvedusią sveikatos sistemą į visišką bankrotą? Net Prezidentas Valdas ADAMKUS atkreipė dėmesį į korumpuotą, žmogui nepasiekiamą, biurokratinę sveikatos sistemą, kurioje gydytojai dirba ne su pacientais, bet su popieriais.
     12. Ar ne jūs nuolatos tautą gąsdinote Algirdu BRAZAUSKU, Artūru PAULAUSKU, o patys su jais bendradarbiaujate? Dar ir dabar slapta tęsiamas „2K“ ( Gedimino KIRKILO ir Andriaus KUBILIAUS ) projektas taip, kad nesuprastų nei konservatorių, nei socialdemokratų rinkėjai. Iki šiol konservatoriai užima Gedimino KIRKILO dovanotas pačias atsakingiausias pareigybes Seime: Seimo pirmininko pavaduotojo, Europos reikalų komiteto pirmininko, Sveikatos reikalų komiteto pirmininko, Antikorupcijos komisijos pirmininko, Konstitucijos komisijos pirmininko, Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos pirmininko.

Atitinka požymius

      Ar toks pažeminimas ir tyčiojimasis iš tautos nenaudingas galimiems okupantams?
      Konservatoriai ir socialdemokratai  18  metų taip niekino mūsų tautą, kad ji tapo lyg žmogus komos būsenoje, iš kurio galima šaipytis, kurį galima trypti ir niekinti, nes jis jau nieko nejaučia ir negali apsiginti?  Per savo valdymo metus valdančiosios partijos parodė, kad gali įstumti į neviltį ir politinę apatiją beveik visą šalį. Apžvelgiant jų nuveiktus darbus kyla mintis, kad veikiama sąmoningai ir planingai, kad Lietuvos žmonės ilgėtųsi sovietinių laikų.
      Gal jie tiesiog bendradarbiauja su Rusija ir siekia išprovokuoti naują okupaciją, o šalį nuosekliai naikina, kad, esant tokiam žmonių nusivylimui ir emigracijai, nebeliktų kas ją gina?
      Mieli  Lietuvos žmonės! Praregėkite!
      Juk darbai akivaizdesni už žodžius – „2K” koalicija atitinka visus požymius! Jie tarnauja ne jūsų labui, bet savo, užsienio šalių interesams ir tiems, kurie apiplėšinėja mūsų Tėvynę.
      Konservatoriai ir socialdemokratai ir yra ta penktoji kolona, baigianti nustekenti visą Lietuvą ir jos žmones, ar jie būtų ūkininkai, ar mokytojai, ar kultūros darbuotojai ar tiesiog eiliniai tarnautojai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *