Atviras laiškas ukmergiškiams

 Atviras laiškas ukmergiškiams
 
Tik Tauta, nuolat kontroliuojanti valdžią, gali sukurti Valstybę, kurioje visiems būtų gera gyventi

Julius VESELKA

      Pirmiausiai noriu padėkoti visiems Ukmergės gyventojams, atėjusiems į rinkimus, nepriklausomai nuo to, kas už ką balsavo.

      Žinoma, ypatingai  dėkingas esu tiems, kurie savo balsą atidavė už mane. Tuo džiaugiuosi vien todėl, kad nė viena elitinė politinė ir daug pinigų turinti jėga nerėmė manęs – nė vienas ukmergiškis niekur nematė plakatų su mano nuotraukomis.

      Jų nebuvo, nes  aš įsitikinęs, kad Seimo rinkimai – tai politinė akcija, o ne Lietuvos “mis” ar Lietuvos  “misterio” rinkimai. Seimo rinkimai – tai rinkimai žmogaus, kuriam rinkėjas patiki ketveriems  metams kurti ir tobulinti mūsų valstybę, kurioje žmogus pats savo darbu ir tik savo darbu galėtų susikurti  savo ir savo šeimos gerovę, o valstybė turi rūpintis tik pensininkais, neįgaliaisiais ir jaunąja karta.
      Taigi Seimui reikalingi ne dirbtinai besišypsantys gražuoliai, bet žmonės, turintys žinių, nuolat jas gilinantys, kvalifikuoti, savarankiški ir gerai žinantys, kokią valstybę jie nori sukurti.
      Šia proga noriu pabrėžti vieną dalyką, o būtent: kokia bebūtų valdžia, jeigu jos veiksmų nuolat nekontroliuos Tauta, ji išsigims ir daugiau rūpinsis savimi, nei visa valstybe ir jos žmonėmis.
      Viena iš labai veiksmingų tokios kontrolės formų yra aktyvus dalyvavimas rinkimuose. Tačiau vien to neužtenka. Reikia aktyviai naudoti ir kitas valdžiuos kontrolės formas ir netgi tokias kaip  mitingai, eisenos, manifestacijos, streikai, laiškai, peticijos ir taip toliau. Negalima visų bėdų suversti tik valdžiai ir tuo viską baigti – turime visi būti aktyvūs kuriant ir tobulinant savo valstybę.
      Labai gaila, kad neįvyko referendumas dėl Ignalinos atominės jėgainės darbo pratęsimo.

      Jeigu visi kandidatai į Seimo narius ir visi buvę Seimo nariai nuo 2005 metų, kaip aš, būtų siekę Ignalinos atominės jėgainės darbo pratęsimo ir už savo pinigus per spaudą aiškinę žmonėms, ką tai reikš jų piniginei, kaip aš dariau rajoninės spaudos puslapiuose, tai tikrai rajone referendumas būtų įvykęs,nes pritrūko labai mažai balsų. O kad jis būtų įvykęs visoje respublikoje, pritrūko tik apie 58 tūkstančius rinkėjų.
Bet gailėdamasis nieko nepasieksi – reikia eiti į priekį.
      Skaitant po pirmo rinkimų turo rajono laikraštį mane nustebino pralaimėjusių politikų elgesys. Normalus žmogus visada savo pralaimėjimą priima  savikritiškai, pagalvodamas, kodėl rinkėjas manęs nerinko. O pasirodo, kad dėl anų pralaimėjimo yra kalti rinkėjai ir aš, nes rinkėjai jais nepasitikėjo, pasitikėjo manimi. Tai jau landsbergizmo liga.
      Skaitau Loretos GRAUŽINIENĖS pareiškimą ir nusiviliu ja – tame pareiškime, taigi laiške rinkėjams  vien juodas melas. Pirmiausia, aš pats save iškėliau Ukmergės apygardoje, atsiklausęs žmonių ir surinkęs 1800 parašų.

      Taigi aš ne partijos “Tvarka ir teisingumas” iškeltas kandidatas į Seimo narius – aš tik esu tos partijos sąraše, nes toje partijoje yra man priimtiniausi, be jokio pasipūtimo, nesergantys elito liga žmonės.
      Iš ponios Loretos GRAUŽINIENĖS rašto sužinau, kad esu politinis prisiplakėlis. Manau, nė vienas objektyvus mano politinis priešininkas tuo mane apkaltinti nesiims – niekada nepriklausiau nei komunistų, nei kokiai kitai partijai. Dalyvavau sukuriant ir esu Liaudies sąjungos “Už teisingą Lietuvą” narys ir juo liksiu. Bet šita partija neturi pinigų ir todėl negali  dalyvauti rinkimuose.
      Dar vienas melas, kad manęs nebuvo šalia Rolando PAKSO, kada jam buvo sunku. Judėjime už Rolandą PAKSĄ aš dalyvavau nuo pirmos dienos – minia nuo Tauro kalno sostinėje pasiūlė mane į komitetą Prezidentui Rolandui PAKSUI remti.
      Skaitant tą visą atvirumą darosi  linksma. Taip, sutinku, kad mano darbo stilius skiriasi, kaip diena nuo nakties, nuo Loretos GRAUŽINIENĖS darbo stiliaus.

      Buvau, esu ir liksiu įsitikinęs, kad Lietuvai nereikalingi jokie gelbėtojai nei iš Maskvos, nei iš Vašingtono, nei iš Briuselio ar iš kitur. Esu įsitikinęs, kad Seimo nario nuolatinis lakstymas į užsienį parsivežti gelbėtoją yra nesuderinamas su Lietuvos Respublikos Seimo nario mandatu. Tokią nuostatą per šiuos rinkimus patvirtino ir dauguma Lietuvos žmonių – jie už Darbo partiją atidavė daug mažiau balsų, nei buvo laukta. O, atrodo, kad mano puolimas prieš antrąjį rinkimų turą turi pagrindą, nes, matyt, naują valdančiąją daugumą Seime formuos tie, kuriems dauguma Lietuvos žmonių yra šunauja, runkeliai, raudonosios utėlės, lietuviškai kalbantys rusai, ir partijos, kurių lyderiai turi ar yra turėję reikalų su teisėsauga.
       Pamatysime, ar per antrą rinkimų turą mūsų Tauta sutiks, kad Lietuvą valdytų tokie žmonės.
       Keista, kad esu kaltinamas neveiklumu. Ką aš darau Seime, kiekvienas gali pamatyti pasklaidęs interneto puslapius. Kiti tuo pasigirti negali. Tokie žmonėms aiškina, kad jie Seime dirba tyliai, pasislėpę kabinetuose ar Seimo užkulisiuose. Aš niekur nesislapstau. Aš kalbu Seimo posėdžiuose, ekonomikos, komitete, rašau spaudoje. Aš nesu joks slapukas.
      Ir noriu paklausti doro žmogaus, kokį darbą žmogus daro pasislėpęs nuo žmonių ir visuomenės. Seime tokių darbų nėra. Aš įsitikinęs, kad visi geri darbai daromi viešai. Tačiau, deja, dirbant visada yra pavojus suklysti.
      Aš esu įsitikinęs, kad politikas visada turi dirbti atvirai, kad žmonės suprastų ir žinotų jo darbus. Taip elgtis jis turi todėl, kad vieni politikai, pasislėpę nuo tautos ir priimdami sprendimus tarpusavio slaptuose susitarimuose, sukurti tobulos valstybės negali ir negalės. Taip dirbdami jie sukūrė korumpuotą valstybė, ir korupcija jau veržiasi atvirai paimti visą politinę valdžią.

      Tobula valstybė gali būti sukurta tik bendromis politikų ir Tautos pastangomis bei darbu. Todėl politikai turi nuolat ir atvirai bendrauti su žmonėmis, turi mokėti argumentuoti savo pasiūlymus, sprendimus, turi mokėti ruošti įstatymų projektus, turi nuolat bendrauti su spauda, mokėti rašyti straipsnius.
      Mygtukų spaudytojų Seime ir be manęs yra daug. Aš į juos nepretenduoju. Politikai turi žinoti, kad jie privalo nuolat bendrauti su žmonėmis ir kartu su jais mokytis, tobulėti, taisyti savo ir kitų klaidas. Tik taip galima suskurti valstybę be neišmatuojamoje prabangoje nokstančių ponų ir be skurde gyvenančio didelio visuomenės sluoksnio. Valdžia, užsidariusi savo kabinetuose, ir tik per rinkimus pasitelkusi milijonus litų kainuojančias kompanijas, kuriančias žmonių mulkinimo technologijas,niekada nesukurs Lietuvos, kurioje būtų visiems gera gyventi .

      Tokią Lietuvą tik pati Tauta, aktyviai dalyvaudama valstybės valdymo tobulinime, ir politikai, nuolat atvirai bendraudami su Tauta ir kartu mokydamiesi iš savo klaidų, gali sukurti.
      Lietuvos, kurioje būtų visiems gera gyventi, nesukursi nei per ketverius ar dešimtį metų, tačiau tokią Lietuvą reikia kurti. Aš ėjau ir eisiu tokios Lietuvos kūrimo keliu, nepaisant kiek, kaip ir kas bandys mane iš šito kelio pasukti.
      Esu labai esu dėkingas tiems Ukmergės rajono gyventojams, kurie kartu su manimi eina šiuo sunkiu, bet labai prasmingu keliu. Tikiu, kad ir toliau kartu eisime tuo keliu ir labai laukiu Jūsų paramos antrame rinkimų ture, nes taip bus išreikšta Jūsų parama šiam keliui.
      O to kelio priešininkų ,valdančių milijardus litų ir taip darančių nematomą poveikį valdžiai, yra pakankamai daug.
      Su pagarba  Julius VESELKA 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *