Naujoji valdžia naikins NATO komisiją. Kas toliau?

Naujoji valdžia naikins NATO komisiją. Kas toliau?

Alvydas MEDALINSKAS

Alvydas MEDALINSKAS

Alvydas MEDALINSKAS

 Naujoji centro dešiniųjų valdžia apsisprendė naikinti NATO reikalų komisiją Seime. Galima tik įsivaizduoti koks triukšmas būtų kilęs, jeigu tokį žingsnį būtų norėję žengti Gedimino Kirkilo vadovaujami socialdemokratai, Viktoro Uspaskich Darbo partija ar Rolando Pakso partija Tvarka ir teisingumas. Juos, matyt, iš karto apkaltintų valstybės interesų išdavimu, bandymu keisti Lietuvos užsienio politiką. O dabar tyla. Tyli politiniai oponentai ir apžvalgininkai. Tyli, nes supranta, jog toks žingsnis yra pateisinamas. Juo labiau ekonomikos sunkmečio laikais. Panašiai, kaip atsisakyti dar visos eilės Seimo komisijų. 

Šios institucijos Seime nuo pat savo įkūrimo pradžios aiškiai dubliavo Seimo komitetų darbą ir tam, kad suderinti Seimo komisijų veiklą su Seimo komitetais reikėjo netgi padėti papildomų šių institucijų vadovų pastangų. Komisijų funkcionavimas reikalavo papildomų lėšų iš valstybės biudžeto, nes komisijų pirmininkai ir jų pavaduotojai gaudavo daug didesnį atlyginimą nei eiliniai Seimo nariai, nors ir mažesnį nei Seimo komitetų pirmininkai. Be to, prie kiekvienos iš minėtų komisijų veikė atitinkamas sekretoriatas su sekretorėmis ir patarėjais. Visa tai suprantant, tampa aišku, kad šios Seimo komisijos buvo nereikalingas lėšų švaistymas, kurį įvertinti politikai gali tik ekonomikos sunkmečio metais. Žinoma, reikia pripažinti, kad dauguma Seimo komisijų vadovų neužsiėmė tik tuo, kad imtų papildomus pinigus iš biudžeto, bet tikrai stengėsi atlikti savo darbą. Ne jų kaltė, kad neretai tekdavo tiesiog ieškoti vietos po saule, grumiantis su įtakingesniais ir daugiau teisių turinčiais Seimo komitetais. Reikėtų peržiūrėti visų Seimo komisijų darbą, paliekant tik svarbiausias, be kurių efektyvus Seimo darbas ir Seimui patikėta parlamentinė kontrolė būtų neįmanoma. Tikrai būtinai Seime turėtų būti Mandatų ir etikos komisija ar Antikorupcinė komisija. Jos parlamentiniu lygiu pratęsia vykdomosios valdžios institucijų veiklą, kovojant su valdininkų bei politikų korupcija ir etikos pažeidimais. 

Naikinant Seimo NATO komisiją, bandoma aiškinti, kad ji atliko savo darbą, bet iš tikrųjų kyla klausimas, ar ši komisija kada nors buvo labai reikalinga. Juk visos užsienio politikos parlamentinę kontrolę, įskaitant ir šalies politiką NATO atžvilgiu, vykdo Seimo Užsienio reikalų komitetas. Na, nebent NATO reikalų komisija buvo reikalinga tada, kai griebtasi net šiaudo, kad įtikintume savo partnerius priimti mus į NATO. Tada Vakarai dar labai būgštavo dėl Rusijos grasinimų ir reikėjo papildomų argumentų dėl mūsų narystės NATO. Mūsų draugai Vakaruose pakuždėjo tada mintį, jog būtų gerai Lietuvai parlamente įsteigti NATO reikalų komisiją ir tokiu būdu parodyti, kaip svarbūs mums yra NATO reikalai. Tie patys balsai dar pašnibždėjo, kad svarbu Lietuvai padidinti gynybos išlaidas iki 2 procentų šalies biudžeto, o politikai iš už Atlanto užsiminė, kad ir ,,Mažeikių naftą” reikia parduoti, bet tik amerikiečiams, Toks žingsnis padidintų mūsų rėmėjų būrį JAV ir pastūmėtų Lietuvą link narystės NATO. Pasiūlytas modelis buvo Lietuvai ekonomiškai žalingas, bet labai naudingas tiems, kurie pasiūlė. Kas įsigilino į ,,Mažeikių naftos” privatizavimo sutartį, protestavo prieš ją, tačiau kiti pritarė. Vieni dėl to, kad buvo pasiryžę griebtis net šiaudo, siekiant, kad Lietuva taptų NATO nare. Kiti siekė iš šio sandėrio pasipelnyti. Ir visų pirma, konsultantai. 

Visa tai jau praeityje. Lietuva yra NATO narė. Dabar galime iš naujo pažvelgti į naudą institucijų ir visus padarytus žingsnius, siekiant narystės NATO. Įvertinti, atsižvelgiant ir į šių dienų ekonominę realybę. Seimo NATO reikalų komisijos panaikinimas nesutaupys daug valstybės biudžeto pinigų. Daug rimtesnis bus klausimas dėl 2 procentų šalies gynybos biudžetui. Norėtųsi tikėti, kad naujoji valdžia priims teisingą sprendimą, atsižvelgiant į mūsų valstybės vidaus bei išorės saugumo poreikius. Ši valdžia turi daugiau manevro galimybių jautriuose užsienio ir nacionalinio saugumo politikos klausimuose, nei bet kuri kita šalies valdžios koalicija, nes niekas net neabejoja konservatorių ir liberalų vakarietiška, pro europine ir transatlantine kryptimi. Todėl visi tyli matydami ir Seimo NATO reikalų komisijos naikinimą. Tikiuosi tylės ir tada, jei naujoji valdžia imtųsi subalansuoti pačią šalies užsienio politiką, atsižvelgiant visų pirma į mūsų nacionalinius interesus, o ne tik partnerių. Be to, ir partnerių reikėtų ieškoti ne tik už Atlanto, bet ir Europoje. 

Prieš akis naujajai valdžiai nesimboliški, bet realūs žingsniai, taupant valstybės biudžeto lėšas. Kitaip mūsų valstybė gali neišgyventi, o taupyti  visų pirma visuomenės poreikių sąskaita būtų nedora. Būtina atsisakyti tų daugybės dubliuojančių institucijų, žinybų, viešųjų įstaigų veiklos, kuriomis yra tiesiog aplipusi valdžia. Šios institucijos su lig šiol nepažabotais kai kurių valdžios įstaigų vadovų milžiniškais atlyginimais ištraukia iš valstybės daug daugiau lėšų, nei minėta NATO reikalų komisija. Seimo komisijų egzistavimą galėjo ginti vos keletas šių institucijų darbuotojų, tačiau, siekiant panaikinti voratinklį įvairių organizacijų ir institucijų vykdomojoje valdžioje, teks paliesti daugybės įtakingų veikėjų, jų artimųjų ar šiaip draugų interesų. Ir tai gali sektis naujajai valdžiai daug sunkiau nei panaikinti keletą parlamento komisijų.
 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *