Nei tvarkos, nei teisingumo

Nei tvarkos, nei teisingumo

Pastabos paraštėse
Adolfas STRAKŠYS, žurnalistas

Jonas STANEVIČIUS

Jonas STANEVIČIUS

Rolandas PAKSAS

Rolandas PAKSAS

Skaitau ir dar kartą perskaitau tą gėdingą straipsnelį mūsų laikraščio praeitame numeryje. Vadinasi jis šiurpiai – „Melaginga publikacija apie kandidatą Joną Stanevičių – konkurentų užsakyta politinė reklama”.

Taigi užsakyta melaginga politinė reklama, kuri išspausdinta mūsų laikraštyje.

Pirmas mano klausimas: „Kas tą gėdingą reklamą užsakė?”

Kuklų atsakymą surandu jau antrame straipsniuko sakinyje: – „Publikacija parašyta tariamos skuodiškės Marcelinos Juknevičienės yra Tvarkos ir teisingumo partijos sukurpta ir apmokėta politinė reklama”.

Tai va kas tas pasalkandis šunelis – partija, pasivadinusi tvarka ir teisingumu..

Ir tas partijos šunelis pakastas labai negiliai, teisingiau – iš viso nepakastas, todėl baisiai dvokia, ir tas dvokas, atleiskite, eina nuo mūsų visų, kurie tame laikraštyje spausdinamės, nors tą politinį dvoką padarė Rolando Pakso „Tvarkos ir teisingumo” partija.

Tai parašyta laikraštyje – tai yra „Tvarkos ir teisingumo partijos sukurpta ir apmokėta politinė reklama”.

Beje, apie šį nedorą tos partijos sukurptą atseit reklamą laikraštyje jau buvo rašyta.Logiškai mąstant, šį sykį jau turėjo būti partijos pirmininko Rolando Pakso oficialus atsiprašymas ir paaiškinimas, kodėl šitaip atsitiko, jei, žinoma, šita partija tebemano esanti už tvarką ir teisingumą Lietuvoje ir mano tokia būti ateityje.

Jei toji partija ir asmeniškai Rolandas Paksas už tvarką ir teisingumą yra tiktai žodžiais, gali būti ir taip, kaip yra – apsidirbome iki klyno ir dar žemiau ir tegu laikraščio redakcija, kurį tą mūsų apsidirbimą paskelbė, išsrebia tą visą smirdalą pati – už tą melagingą rinkimų reklamą jai sumokėti pinigai…

Taigi iš antrą kartą paskelbto partijos sukurpto teksto paneigimo, kiek suprantu, Rolandas Paksas nėra nei už tvarką, nei už teisingumą – jis neišdrįso atsiprašyti Jono Stanevičiaus, kurį Skuodo rajono žmonės žymia balsų persvara išrinko į Seimo narius, atmetę „Tvarkos ir teisingumo” jiems siūlytą politinį perėjūną Joną Ramoną.

Manau dar daugiau – tas viešas Jono Stanevičiaus apšmeižimas padėjo mano gimtojo rajono žmonėms galutinai apsispręsti, už katrą kandidatą balsuoti – ar už Joną Stanevičių, kurį per savivaldybės rinkimus buvo išsirinkę rajono mero pavaduotoju, ir  tas pareigas ėjo visuomeniniais pagrindais, taigi neimdamas atlyginimo, ar už šmeižikų partijos jiems brukamą kandidatą.

Mano žemaičiai pasirinko Joną Stanevičių, palikusį prestižinį darbą mieste ir apsigyvenusį Skuodo rajono Veitų kaime – taigi gyvenantį tarp žmonių ir su žmonėmis, todėl esu įsitikinęs, kad naujasis Seimas neapsiriko, išrinkęs jį Kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotoju.

Bet grįžkime prie problemos, kuri privertė imtis plunksnos.

Manau, kad neužtenka vien partijos pirmininko biurokratiško atsiprašymo, panašaus į atsirašinėjimą – Rolandas Paksas turėjo nurodyti, kas yra tos jo vadovaujamos partijos sukurptos  šmeižikiškos rašliavos autorius – rinkimų štabe dirbę ir dabar tebedirbantys žurnalistai ar etatiniai štabo darbininkai, kurie per visą rinkimų kampaniją budriai sekė, kad į laikraščio puslapius nepatektų net eilutė ar pusė eilutės, kritiškai vertinančios vieną ar kitą partijos žingsnį. Taigi kaip partijos vadovas vertina oponentą šmeižiantį rašinį – pritaria jam, ar jį smerkia? Atsitiktinis tai dalykas ar programinis – rinkimus reikia žūtbūtinai laimėti? Pagaliau kieno iniciatyva tas rašinys atsirado laikraštyje ir kiek partija už doro žmogaus apšmeižimą sumokėjo autoriui? Kas konkrečiai tokį straipsnį užsakė?

Kai į pastarąjį klausimą neatsakyta, skaitytojų akys krypsta į Joną Ramoną – Jono Stanevičiaus konkurentą rinkimuose, kuris į Seimą pateko pagal partijos sąrašą – taigi šiandien jiedu abudu yra Lietuvos Seimo nariai.

Jį nedoru elgesiu kaltina man skambinę skuodiškiai – aš tuo jo  pakaltinti negaliu. Kas dėl tos žiaurios neteisybės kaltas, atsakyti gali tik partijos pirmininkas, nes laikraštyje aiškiai pasakyta – „Publikacija parašyta tariamos skuodiškės Marcelinos Juknevičienės yra Tvarkos ir teisingumo partijos sukurpta ir apmokėta politinė reklama”.

Turiu pastebėti, kad sukurpto šmeižto autorius (arba autoriai) pasižymi nebloga fantazija – to „Tvarkos ir teisingumo” ideologams galima būtų tik pavydėti, jei, žinoma, ta Dievo dovana būtų panaudota kilniems tikslams.

Kuo gi kaltina juodieji Rolando Pakso metraštininkai Joną Stanevičių?

Dalykai gana žemiški: ponas Jonas Stanevičius, girdi, supirkęs daugiau kaip trisdešimt sklypų ir juos pardavęs; palikęs  vienuolikametę dukrą ir žmoną likimo valiai ir taip toliau.

Straipsnis, beje, pavadintas įtaigiai: „Be skrupulų, atsakomybės, dorovės, išsilavinimo – ir į Seimą. Kas? Jonas Stanevičius”.

Keista, kad visų tų prasimanymų autorių Rolandas Paksas slepia nuo skaitytojų. Taigi solidarizuojasi su juo ir jo tokiems veiksmams, atrodo, pritaria.

Žinoma, galima suprasti Rolandą Paksą – Seimo rinkimų pirmasis turas buvo žiauriai pralaimėtas, užsibrėžti arogantiški tikslai nepasiekti, už pusmečio rinkimai į prezidentus ir į Europos parlamentą, tad partija turės įveikti oponentus, kurių, atrodo, rasis nemažai, todėl patyrusius kadrus reikia tausoti…

Taigi jei nepadės laimėti rinkimų į Europarlamentą pasiskraidymai malūnsparniu – padės per Seimo rinkimus patyrimo įgavę šmeižikai?

Jei taip, tai tie rinkimai partijai gali pasibaigti kaip ir Jono Stanevičiaus oponentui Skuode Jonui Ramonui.

Beje, Jonas Ramonas savo prisistatymą mūsų laikraščio puslapyje, kuriame išspausdintas ir Joną Stanevičių šmeižiantis straipsnis, pradeda labai gražiai: „Visa ko pradžia – pagarba žmogui, didžiausiai šalies vertybei, nes būtent jis yra šalies nacionalinis turtas”.

Tiktai kodėl ta pagarba tik partijos „Tvarka ir teisingumas” žmogui, o pačiam save išsikėlusiam į Seimą nepartiniam Lietuvos piliečiui – smirdinčio deguto kibiras?

Ir labai teisingi Jono Ramono žodžiai apie tai, kad „valstybė privalo realiai saugoti ir ginti <…> savo piliečio orumą, teises ir laisves”…

Kaip valstybei ginti žmogų nuo partijos šmeižtų? Manau, tam gėdingam reiškiniui turi būti suduodamas negailestingas smūgis, kurio jėgą turi išmatuoti pats Seimas. Sakysime, jei įrodyta, kad rinkimų metu partija apšmeižė oponentą, Vyriausioji rinkimų komisija tam tikram laikui nutraukia partijai finansavimą.

Valstybėje turi būti tikra tvarka ir tikras teisingumas – nori to Rolandas Paksas ir jo komanda ar nenori…

Nuo jo jau niekas nepriklauso…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *